หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Marketing Manager

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท ออปเปิ้ล ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (คลองสาน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Provide marketing strategy and competition strategy
 • Make promotion plan , marketing assistance plan and product launch plan
 • Summary and promote of marketing manage’s methods
 • Build and manage the terminal market in Thailand market, Research and trial promotion of model market and new managerment
 • Research competitor and make strategy in responding
 • Build OPPLE brand image in Thailand market with new skills;  
คุณสมบัติ
 • 3+ years of strong marketing execution experience in lighting or other electrical products industry;
 • Integrated marketing experience, responsible in driving brand, marketing and communications with distributor, consumer in market. including how to launch the Events, Channel promotion, products and sales training. Attend the related Exhibition and gathering etc.
 • Strong understanding of the digital/social media/content marketing world;
 • Strong communications skills & PowerPoint skills
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองสาน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสประจำปี 4 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
OPPLE Lighting is a leading lighting manufacturer based in Shanghai, China. Starting in 1996 as a CFL and ceiling fixture manufacturer, OPPLE has significantly expanded its product line to include a vast array of products and services—ranging from electrical appliances to large-scale commercial lighting solutions. This success has propelled us to be the largest home lighting company in the Chinese market with a network of over 30,000 sales outlets.

OPPLE’s recent growth has not only come domestically, but also internationally – with sales and services now offered in over 50 countries worldwide. This is due not only to the demand for our high-quality products, but also to the company’s strong commitment to research and development. Because of OPPLE’s emphasis on innovation, we have been able to stay at the forefront during the global switch to affordable LED technology.

OPPLE employs over 6,000 people worldwide. 
ที่อยู่ : 79/2 Floor 7 , SPD Building , Krung Thonburi Rd. Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
โทรศัพท์ : 0-2044-6688
โทรสาร : 0-2967-7007
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ออปเปิ้ล ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด