หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Marketing Officer@MEB Head Office (Software Park Building, Chaengwattana)

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (ดอนเมือง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้งานดำเนินการได้อย่างราบรื่น
• วิเคราะห์เป้าหมายอย่างชัดเจน (Target Markets) กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองได้
• ประเมินความสอดคล้องและความเป็นไปได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล (Formulate a Rationale) เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้ตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย
• ดูเปรียบเทียบคู่แข่งขันเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนางาน
• วิจัยตลาด (Marketing Research) เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนการทำงานและการตัดสินใจทางการตลาดของบริษัท
• ปฎิบัติงานตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด
• ออกบูธเพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับลูกค้า และทีมงาน

คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)

• มีทักษะในด้านการประสานงาน

• มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการตลาด

• มีความรู้เกี่ยวกับวงการหนังสือ

• มีความสามารถด้าน Marketing research

• มีความรู้ความเข้าใจใน Online Marketing

• มีความสามารถในการสร้าง Marketing Content และ Campaign

• อายุไม่เกิน 30 ปี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดอนเมือง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
CENTRAL Group is a leader in retail and service business in Thailand. To spearhead the conglomerate at global level, focusing on sustainable growth with strategy of excellence in “Branding”, People”, and “Synergy” and consolidating the strength of Central Group “ to be Number One” under the concept of “ One Group” The Group has established leadership positioning almost all business sectors we are in, namely: Department Store Group (DSG), Fast Moving Consumer Goods Group (FMCG) , Hardlines Group (HDLG), Officemate Group (OFMG), Central Pattana Group (CPN), Central Marketing Group (CMG) ,Centara Hotels and Resorts Group (CHR), and Central Restaurants Group (CRG). 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Sujinan
ที่อยู่ : เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้น 15
โทรศัพท์ : 065-5107582
โทรสาร : 0-2101-8153
โฮมเพจ : http://careers.centralgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)