หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Marketing Staff/ เจ้าหน้าที่การตลาด ( Samutprakan Factory )

เจ้าหน้าการตลาด
ด่วนมาก!!!
บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ควบคุมดูแลการขายในลูกค้าปัจจุบันและการเพิ่มเติมลูกค้าใหม่ตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดตามการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  • ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและลูกค้า
คุณสมบัติ
  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน  30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีรถยนต์+ใบขับขี่ และสามารถนำมาใช้ในงานได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้ดี
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : การตลาด
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 1. Bonus
 2. Position allowance
 3. Cost of living allowance
 4. Food allowance
 5. Outside work lunch rate
 6. Uniform
 7. Diligence
 8. Bus services
 9. Fuel/Gasoline/ Mileage allowance
10. Mobile Phone Charge
11. Monthly Diligent allowance
12. Funeral allowance ( Employee/ Family of employee )
13. Education Allowance ( Children of employee )
14. Long Service Award
15. Give a Birth Allowance
16. Marriage allowance
17. Employee Medical allowance per Budget
 - IPD ( Employees )
 - OPD ( Employees+ Family )
18. Provident fund
19. Retirement fund
20. Travel
21. Family Trip
22. Training and work abroad

เกี่ยวกับบริษัท
Thai Kansai Paint Co., Ltd. Is a leader in the manufacture of Automotive paint,
motorcycle paint. As well as industrial paints in Thailand and Japan.

At present, there are 3 modern paint manufacturing plants located in
Samut Prakan Province, Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong Province
and GarewayIndustrial Estate, Chachoengsao Province.

The company produces Automotive paints with the advanced technology,
including solvnt saytems and water systems under the "Fan brand" mark.

The company was founded mare than 50 years, the company is growing
steadily ahead. We are looking for people like you to join us.

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตสีพ่นรถยนต์, สีพ่นรถมอเตอร์ไซ ตลอดจน
สีอุตสาหกรรมในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันมีโรงงานผลิตสีอันทันสมัย 3 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทราปราการ นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง และนิคมอุสาหกรรมเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัทผลิตสีพ่นรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งระบบ Solvnt และระบบน้ำ ภายใต้เครื่องหมาย
"ตราพัด"

บริษัทก่อตั้งมากกว่า 50 ปี, บริษัทกำลังเติบโตข้างหน้าอย่างมั่นคง เรากำลังต้องการบุคลากรอย่าง
ท่านมาร่วมงานกับเรา

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Management Section
ที่อยู่ : 180 MOO 3 THAEPARAK RD., THAEPARAK, AMPHUR MUANG, SAMUTPRAKARN 10270, THAILAND.
โทรศัพท์ : 0-2753-2377-91, 0-2384-5294-8 Ext. 2003, 2007
โทรสาร : 0-2753-2773, 0-2384-0862
โฮมเพจ : http://www.thaikansai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด