หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Marketing Strategist

Marketing Strategist
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กำหนดกลยุทธ์ (Business mission)
เพื่อวางแผนปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการตลาด
2. กำหนดเป้าหมายของแผนการตลาด และวิธีปฎิบัติงาน (Marketing Objectives)
โดยสามารถวัดผลในเชิงตัวเลขได้
3. วิเคราะห์เป้าหมายอย่างชัดเจน (Target Markets)
กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองได้
4. ประเมินความสอดคล้องและความเป็นไปได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล (Formulate a Rationale)
เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้ตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย
5. ดูเปรียบเทียบคู่แข่งขันเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนางาน
6. วิจัยตลาด (Marketing Research)
เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนการทำงานและการตัดสินใจทางการตลาดของบริษัท
7. ลงมือปฎิบัติงานตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด
8. ออกบูธเพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับลูกค้า และทีมงาน
9. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้งานดำเนินการได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี 
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการตลาด
 • มีความรู้เกี่ยวกับวงการหนังสือ และสิ่งพิมพ์ 
 • มีความสามารถด้าน Marketing search 
 • มีความรู้ในงานด้าน Marketing offline และ online 
 • มีความสามารถในการสร้าง Marketing Content และ Campaign
 • มีทักษะในด้านการประสานงาน 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
 • สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปีและรายตามใจ
 • โต๊ะปิงปอง คอร์ตแบต 
 • ส่วนลดซื้อของเครือเซ็นทรัล
 • Outing ต่างจังหวัด
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ เงินกู้ฉุกเฉิน*
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • พักร้อน 6-15 วัน/ปี
เกี่ยวกับบริษัท
เราคือบริษัทที่มีความมั่นคงของบริษัทใหญ่ แต่มีหัวใจและความคล่องตัวแบบสตาร์ทอัพ

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป ภายใต้สังกัด COL ให้บริการ Digital Content ในรูปแบบการอ่าน e-book ที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์ mebmarket.com และ theonebook.com และ application บนระบบ iOS, Android, Windows Phone, Windows, OSX มากว่า 5 ปี โดยมีการเติบโตเกินเท่าตัวตลอดทุกปีที่ผ่านมา และเป็น app ของคนไทยที่มียอดขาย (top grossing) สูงสุดใน apple app store ประเทศไทย 
ชื่อผู้ติดต่อ : ศาริณี นิติธรรม
ที่อยู่ : 99/27 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 8 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
โทรศัพท์ : 0949917676
โทรสาร : 0-2962-1699
โฮมเพจ : http://www.mebmarket.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด