หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Marketing Support ประจำสาขาภูเก็ต (ด่วน)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายการตลาด
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• จัดเตรียมการออกกรมธรรม์ใหม่และกรมธรรม์ต่ออายุ
• เช็คเบี้ยประกัน
• ติดตามและประสานงานกับตัวแทน
• ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เอกสารเคลม ก่อนส่งเข้าสำนักงานใหญ่
• ดูแลตัวแทนที่เข้ามาติดต่อสาขา
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร
• มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
• มีความรับผิดชอบ, มีความกระตือรือร้น, ตรงต่อเวลา


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เงินช่วยเหลือรับขวัญบุตร
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
About Chubb in Thailand

Chubb is the world’s largest publicly traded property and casualty insurer. With operations in 54 countries, Chubb provides commercial and personal property and casualty insurance, personal accident and supplemental health insurance, reinsurance and life insurance to a diverse group of clients. The company is distinguished by its extensive product and service offerings, broad distribution capabilities, exceptional financial strength, underwriting excellence, superior claims handling expertise and local operations globally. As an underwriting company, we assess, assume and manage risk with insight and discipline. We service and pay our claims fairly and promptly. The company is also defined by its extensive product and service offerings, broad distribution capabilities, exceptional financial strength and local operations globally. Parent company Chubb Limited is listed on the New York Stock Exchange (NYSE: CB) and is a component of the S&P 500 index. Chubb maintains executive offices in Zurich, New York, London and other locations, and employs approximately 31,000 people worldwide.
 
Chubb has both general and life insurance operations in Thailand. Its general insurance operation (Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited) serves provides a comprehensive range of insurance solutions for multinational corporations, small to mediumid-sized and small businesses to, as well as individuals. As a key player in the local general insurance market, iIts product offerings include Property, Casualty, Fire, Marine, Liability, Financial Lines and Group Personal Accident insurance for corporate clients. In addition, it is a major writer of Auto, Small Commercial and Accident & Health insurance products to retail clients through a multitude of distribution channels of which direct marketing is its forte. Other channels include covering banks, brokers, agent and a, branch networks nationwide. , of which direct marketing is its forte. The company’s market leadership position is largely attributed to its strong partnerships with financial institutions as well as retailers, the clients and employees of which benefit from tailored protection policies.  to tailor individual protection policies for their clients and employees.
 
More information can be found at www.chubb.com/th
 
 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธัญวิสิษฐ์, คุณพัลลภา
ที่อยู่ : Chubb Tower หลักสี่
โทรศัพท์ : 02-555-9469,02-555-9211
โทรสาร : 0-2611-4453
โฮมเพจ : http://www.chubb.com/th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)