หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Mechanical Design Engineer /Mechanical - Electrical Maintenance Engineer/ Automation Engineer (Khon Kaen)(Bangkok) ด่วน

วิศวกรดีไซด์ออกแบบเครื่องจักร/ วิศวกรระบบอัตโนมัติ /วิศวกรครื่องกล - ไฟฟ้า /
บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
การผลิต
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง Mechanical Design Engineer/ Mechanical - Electrical Maintenance Engineer
ลักษณะงาน :
 • วิเคราะห์,ออกแบบ,และเขียนแบบ เครื่องจักรให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าทั้งทางด้านประสิทธิภาพและต้นทุนในการผลิต
 • ศึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคการออกแบบ วัสดุ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของแบบงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • พัฒนาโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับคุณภาพ ต้นทุน และ ระยะเวลาตามที่ได้วางแผนไว้
 • บริหาร ควบคุม และร่วมวางแผนกับองค์กรภายใน เพื่อวางแผนระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมต้นทุนทางเครื่องกล ที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง Automation Engineer
ลักษณะงาน :

การพัฒนาโครงการ
- ศึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคการออกแบบ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
การควบคุมแผนการพัฒนาโครงการ
- ควบคุม และร่วมวางแผนกับองค์กรภายใน เพื่อวางแผนระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการที่ได้รับมอบหมาย
การควบคุมต้นทุนการพัฒนาโครงการ
- ควบคุมต้นทุนที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบอัตโนมัติของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
การจัดการทั่วไป
- เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับ
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

ตำแหน่ง  Mechanical Design Engineer/ Mechanical - Electrical Maintenance Engineer
คุณสมบัติ :
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Mechanical, electrical, mechatronic, หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบ 3 - 5 ปี ขึ้นไป งานด้านการออกแบบเครื่องกล เครื่องจักรอุตสหกรรม และออกแบบระบบอัตโนมัติ
 • สามารถเขียนแบบและออกแบบเครื่องจักรได้ด้วย Solidworks, AutoCAD, Sketchup,2D, 3D Inventor
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office, Photoshop)
 • สามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางสถิต
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (หากมีผล TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

ตำแหน่ง  Automation Engineer
คุณสมบัติ :
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา  electrical, mechatronic, หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ ประสบการณ์ ด้านวิศวกรรมอัตโนมัติ
 • การวางแผนโครงการ
 • การบริหารต้นทุน
 • การบริหารความเสี่ยง
 • ความปลอดภัยในการทำงาน
 • คอมพิวเตอร์   (Microsoft Office, Photoshop)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • การใช้ PLC เพื่อการควบคุมระบบ 
 • มีภาวะผู้นำ
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • การติดตามงาน 
 • การคิดเชิงวิเคราะห์ 

**ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง  สามารถส่งประวัติ Resume และระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร  มาโดยตรงที่ อีเมล์  job@kigintergroup.com  ( 080-843-5564)


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด (AMW)
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต ออกแบบ และ ติดตั้งระบบ intralogistics และคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) เราสามารถช่วยเหลือในการสร้างและออกแบบระบบโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยสินค้าที่ออกแบบและผลิตเอง เริ่มตั้งแต่การวางแผนงานจนถึงการให้คำปรึกษา การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง และบริการหลังการขาย ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นการเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บ เพิ่มความสามารถในการขนถ่ายวัสดุ ความถูกต้องแม่นยำ และประสิทธิภาพของคลังสินค้า เราเสนอเทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุและระบบคลังสินค้าอันทันสมัยตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า

https://www.youtube.com/watch?v=F8yXLZ47s34
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Nitchaphan /Thitirat
ที่อยู่ : 115 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 080-843-5564/ 0953309887
โทรสาร : 043-270-972
โฮมเพจ : http://www.kkfnets.com/