หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Media Designer - นักออกแบบสื่อโฆษณา

Media Designer
ด่วนมาก!
บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เฟอร์นิเจอร์
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ออกแบบสื่อโฆษณาทางการตลาดทั้งแบบ Online และ Offline
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการตัดต่อวิดีโอ หรือ กราฟฟิก ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม Premiere Pro / After Effect / Final Cut Pro เป็นหลัก และโปรแกรม Photoshop / illustrator
- สามารถใช้งานอุปกรณ์ในการถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอได้ ( กล้อง DSLR )
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และกำหนดเวลาที่เร่งด่วนได้ดี
- สามารถดูแล ติดตาม และประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถทำงานเข้ากับทีมงานได้
- ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

**กรุณาส่งตัวอย่างผลงานแนบมากับ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา โดยสามารถส่งผลงานได้ทางอีเมล์ hr@sb-furniture.com**


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : กราฟิกดีไซน์
คณะ : ดิจิทัลมีเดีย
สาขา : วิชวลเอฟเฟกต์
คณะ : ศิลปประยุกต์และการออกแบบ
สาขา : ออกแบบนิเทศศิลป์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • การพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปีและอื่นๆ
 • การอบรม สัมนา เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน
 • การเกษียณอายุ
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • รางวัลอายุงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
 • โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001 และรางวัลส่งออกยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน  และเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่แข็งแกร่ง ในตำแหน่งต่างๆ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 126/150 Moo 1, Pakkred, Pakkred, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2666-1555 ext.1147
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด