หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Medical Device Representative / เขตกรุงเทพฯ

ผู้แทนงานขาย
ด่วน!!!
บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
ยา/เภสัชกรรม , เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- นำเสนอเครื่องมือแพทย์
- บริหารยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ
- นำเสนอสินค้า ออกเยี่ยมลูกค้า
- อื่นๆ
คุณสมบัติ
- เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปสาขา กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
- มีทักษะการสื่อสาร นำเสนอสินค้าได้เป็นอย่างดี
- มีรถยนต์เป็นของตนเอง 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เทคนิคการแพทย์
สาขา : กายภาพบำบัด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
เกี่ยวกับบริษัท

THE BANG TRADING GROUP is comprised of the following; Inter Medical Co., Ltd., Bang Trading 1992 Co., Ltd., Affinitech Co., Ltd.  We are a group of the country’s leading companies in all kinds of medical & healthcare products, laboratory supplies, scientific equipments & instruments, and pharmaceutical raw materials.  Right now, we are looking for experienced professionals to join us as follows:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Section
ที่อยู่ : 999/99 5th Floor, Bang Trading Group Building, Rama 9 Road, Suanluang, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : 0-2718-3333 ext. 512
โทรสาร : 0-2718-3333 ext. 563
โฮมเพจ : http://www.bangtrading.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด