หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Method Engineer

บริษัท บวิค-ไทย จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Assist in preparing M&E specification.

- Assist Supervisor for engineering work in design re-design, method statementsand value engineering.

- Co-ordinate with designers to clarify and anomalies and discrepancy.

- Co-ordinate structure, trades works, M&E installation works.

- Perform other related duties as assigned.

- Handling mainly Top & down construction method, formwork design, temporary work design.

คุณสมบัติ

- Bachelor degree in Civil engineering or Architecture or structure engineer.

3-4 years experience. 

- Knowledge of method, equipment, frameworks, and cycle work.

- Ability to speak and write English.

- Training / development skills.

- Good skill in Auto CAD, structural analysis and programming computer software.

- Drafting method drawing, temporary work calculation. 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 6 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โครงสร้าง
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Life insurance
  • Medical insurance
  • Transportation allowance
  • Travel allowance
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
" Building and Civil Works "
 
Bouygues Thai Ltd. is one of the world leading in-construction, a part of worldwide Bouygues Group, a diversified French Company employing over 130,000 people around the world.

Product line : Condominiums, Commercial Building, Office Tower, Hotels, Sports Facilities, Exhibition Halls 

THE LEADER IN SUSTAINABLE CONSTRUCTION

    Bouygues Construction is a global player in construction and services. Active in 80 countries, our teams design, build and operate buildings and structures which improve the quality of the living and working environment of their users.    Thanks to the wide range of our expertise, we have been involved in projects with extremely diverse characteristics including public-sector buildings (e.g.Surrey hospitalin Canada and theHome Officein London), private-sector buildings (e.g. the international exhibition centre in Hong Kong and theFirst Tower in Paris-La Défense), transport infrastructures (e.g. Terminal 2 at Paris Charles de Gaulle and the Sydney metro) and energy and communications networks as varied at street lighting in Lille and the principal power lines in northern Gabon.
for more click >> https://youtu.be/bXxLrdHg8VE

 
    We have undergone constantly growth over a period of more than 60 years, and today we are the leader in sustainable construction. Our 53,500 employees enable our customers to benefit each day from this conception of our business. The aim we all share is to shape a better life.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 489 Bond Street Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2960-2300 #116
โทรสาร : 0-2960-2312-13
โฮมเพจ : http://www.bouyguesthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บวิค-ไทย จำกัด