หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Mobile Developer (Android/iOS)

ฝ่ายพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือ
บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ

- มีใจ!! กระตือรือร้น...อยาก...ชอบ...และสนใจเรียนรู้ในตำแหน่งที่สมัคร
- มีแนวคิดออกแบบและพัฒนาระบบให้นอกกรอบ โดยมุ่งให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากกว่าสร้างระบบให้เป็นภาระกับผู้ใช้
- รู้จัก หรือ เคยศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร เช่น เคยเข้าอบรม, เคยช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษากับเพื่อน, เคยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- คุยรู้เรื่อง และ ละเอียดรอบครอบ

- Mobile Developer (iOS หรือ Android / iOS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) และสำหรับ Senior จะต้องมีประสบการณ์ด้าน System Analyst
- Internet Of Things Developer มีความสนใจด้าน Mobile Developer (หากมีประสบการณ์หรือเคยทำ Project หรือมีผลงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะ : ดิจิทัลมีเดีย
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สวัสดิการ
  • Annual bonus based on company’s revenue
  • Special training
  • Health insurance 
  • Provident fund
  • Annual outing 
  • 6-10 annual leave days

เกี่ยวกับบริษัท
Freewill Solutions Co. Ltd. is a leading software developer and professional services provider. Established in 1991, the company has built an extensive portfolio of in-house developed software systems, becoming a dominant market leader in the provision of solutions to the securities brokerage industry both locally and regionally with, additionally, a distinctive position in the provision of total solutions to the non-life insurance and business sectors. We offer our clients technology and business solutions to improve our clients’ business and to help them to be more competitive in the market. We implement the know-how to improve business performance of companies operating in Thailand and the region by implementing world class and leading edge technologies, concepts and practices. We are uniquely positioned to address both, the technical and people issues associated with implementing new technologies. This enables us to offer our clients integrated end-to-end business solutions.

Freewill Solutions covers a wide range of products and services to help drive business value in local and international companies. Customer offerings are divided into the following three groups:
Securities Solutions: With over 10 years experience in the securities industry, Freewill Solutions provides Securities Management Application Real Time Technology (SMART) solutions to local and international securities companies. With over 70% market share of Thai brokerage firms, Freewill Solutions provides front and back office applications to increase efficiency, cut costs, and increase customer satisfaction for clients.
Business and Technology Consulting Services: This business unit provides multiple services to large Thai and International companies including business consulting, technology consulting, systems deployment, systems integration focusing on SAP, PeopleSoft and Mobile Technologies. Freewill Solutions’ IT systems and services add value to our clients’ businesses and give them an edge over competitors by increasing their efficiency, making known the areas to improve, and allowing the company to respond quickly to changes in the market.
Insurance Solutions: Freewill Solutions provides state of the art end-to-end solution technologies covering all core insurance processes allowing our clients to cut costs while increasing efficiency, improve customer satisfaction, and create channels to the market. 
With a team of over 80 consultants and more than 200 software developers, Freewill Solutions has further expanded our expertise into various industries such as manufacturing, retail, consumer goods, and telecommunications.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 1168/86-88 Lumpini Tower, 29th Floor, Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2034-4299
โทรสาร : 0-2679-8988
โฮมเพจ : http://www.freewillsolutions.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด