หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/03/2562
งาน หางาน สมัครงาน
Nestle' Indochina Young Leaders Program 2019
พิจารณาเฉพาะเรซูเม่ภาษาอังกฤษ
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
More than one third of our top management and leaders worldwide has started their careers in Nestle from the Trainee Program locally and internationally.
By starting your life as a Trainee in our Nestle Indochina Young Leaders Program, you will learn and experience the excitements of a fast-paced and competitive nature of FMCG business, developing your insight and leadership capability at an early stage to achieve your full potential both professionally and personally, to stand out and possibly become one of our business leaders in Nestle? Indochina Region (Thailand, Myanmar, Laos and Cambodia).
Moreover, after completing a 24-month development program, we may offer successful trainees with the opportunity to gain diverse experiences and to participate in International Development Program at Nestle? Headquarter in Switzerland and/or inspiring programs in other Nestle markets based on performance assessment and calibration.
We, therefore are looking for highly flexible and adaptable young talents who will certainly enjoy working in a dynamic and challenging environment, ready to lead our business to success in Nestle Indochina Region.

Program Details:
- 24-month program providing in-depth knowledge in each specific function (Sales/ Marketing/ Finance) with intensive training and coaching by Leadership Team
- Attractive remuneration package
- Opportunities for long-term career at Nestle
คุณสมบัติ
Who are we looking for
Trainees for Thailand
  • Thai nationality,
  • At least Bachelor’s Degree
  • 0-3 years of working experience in commercial areas (Sales/ Marketing/ Finance)
  • GPA : at least 3.00 or equivalent
  • Fluent in verbal and written English

How to Apply:

We do only accept applications through our online application tool, available through this website: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I6-jEmmnVEaEf5WPPUefSiqqwwYqwMZFlXHYeyt1KphUQUpMVFhNS0ZBTTlDMDYwOVBLVTVISlBIMi4u 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : การเงิน
เกี่ยวกับบริษัท

WE OFFER YOU A CAREER, NOT JUST A JOB

At Nestle', the World Food company, we believe people are our most valuable asset. We place high value on the talent of all our employees irrepective of their nationality, culture, ethnic origin or gender. Nestl fosters an environment where people's talents are nurtured and everyone's skills, efforts and energies are directed toward meeting company goals.

Nestle is the world's largest food and beverage company. With headquarters in Vevey, Switzerland, the group has 468 factories in 84 countries and manufactures and sells over 15,000 products around the world. All Nestl products and brands adhere to the Nestl corporate promise, Good Food, Good Life.

If you are equipped with the right attitude, a commitment to excellence, a focus on continuous improvement in helping us achieve our goals, and relevant practical experience - you are invited to become a member of the Nestl Group Thailand.

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Nestle' (Thai) Ltd.
Primary Industries :
Food and beverage
Number of Employee :
3000"
งาน หางาน สมัครงาน
History Nestlé Group,Thailand
Nestle’s history in Thailand began on October 18th 1893, with the first advertisement for “Milkmaid” sweetened condensed milk in the Bangkok Times.Trading was successfully established via imports and by 1947 a distribution company, “Pronesiam” Inc., had been set up for all Nestle products. In 1968, in response to increasing demand for Nestle goods in Thailand and favourable investment conditions, Nestle took the first step towards creating a localmanufacturing base.
Today, Nestle Group Thailand has 7 plants and employs 3,000 people. Nestle produces  and names as Nestle BEAR BRAND, Nestle MILO, NESCAFE, Nestle COFFEE-MATE, NESVITA, Nestle PURE LIFE, and Nestle Ice Cream and is well-known and respected by consumers for its high quality products.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
Nestlé’s ambition is to be recognized as the world leader in Nutrition, Health and Wellness, trusted by all stakeholders. This ambition is encapsulated in the simple phrase, “Good Food, Good Life”. It reflects the promise we make to all stakeholders that we will enhance the quality of people’s lives with our good food and beverages, everywhere. We believe that by consistently delivering on our promises, we will earn trust over a long period of time.
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Nestle' (Thai) Ltd.
Address :
999/9 Rama I Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330
Telephone :
0-2657-8000
Fax :
0-2613-1154
Contact Person :
Recruitment Section/Human Resources Department.
ชื่อผู้ติดต่อ : Kunlanit Liangamnuai (Net)
ที่อยู่ : 999/9 Rama I Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : +66 2 657 8937
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.nestle.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด