หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

.Net Programmer

Developer
ด่วนมาก!
บริษัท อะไลน์ โซลูชั่น จำกัด
การตลาด
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

การทำงานแบ่งตามความถนัดของผู้สมัครงาน โดยมีความสามารถตามข้อใดข้อหนึงเป็นอย่างน้อย

1. พัฒนาระบบ ด้วย C#.Net Technology

2. พัฒนาระบบ UI ด้วย html5,javascript,jQuery,Ajax,DOM,REST

3. พัฒนาระบบ Mobile Application บน Android หรือ iOS

4. พัฒนารายงานด้วย Crystal Report หรือ SQL Reporting Service

5. พัฒนาระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL,Store Procedure

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เปิดโอกาศสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน และผู้มีประสบการณ์ทำงาน
2. รักการเรียนรู้ และสนุก มีความสุขในการสร้างสรรค์งานด้านโปรแกรม
3. มีทักษะคติในการทำงานเป็นทีมทีดี
4. การศึกษาระดับปริญญาตรี, โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 35,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อะไลน์ โซลูชั่น จำกัด - Align Solution Co., Ltd. มีจุดเริ่ม มาจากการรวมตัวของบุคคลากร ที่มีความเชียวชาญในการกระบวนการทางธุรกิจ และ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
■ ด้านการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM-Customer Relationship Management)
■ ด้านการขายและการติดตามเพื่อปิดการขาย (Sales Automation and Follow Sales)
■ ด้านการบริหารจัดการ การตลาด (Marketing Management)
■ ด้านการบริการ (Customer Service)
■ ด้านการติดตามบัญชีลูกหนี้ (Debt Collection Management)
■ ด้านการบริหารจัดการโปรแกรมความภักดีของลูกค้า (Loyalty Program)
■ ด้านการพัฒนาบนแพลตฟอร์ม Smart Device ผ่านอุปกรณ์พกพา (iOS, Android)
■ ด้านการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ( Business Data Analytic)
ด้วยผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics CRM และเทคโนโลยี Microsoft.NET ซึ่งเป็นเครื่องมือทีได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากว่า 10 
ที่อยู่ : 349 SJ Infinite One Business Complex, Unit 1207, 12th Fl ,Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2115-8080
โทรสาร : 0-2115-8060
โฮมเพจ :