หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Network Assistant Manager / Network Manager Corporate **ปฏิบัติงานที่บริษัท เกียร์เฮด จำกัด (บางบ่อ)**

Network Assistant Manager / Network Manager Corporate
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บันเทิง/สื่อ , โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. Able to design network , evaluation , implementation
2. Good analytical and problem solving skills with attention to details in provided information
3. Able to troubleshooting related to network problem & connecting equipment
4. Willing to self-study for network knowledge and learn new knowledge from team
5. Strong communication ,interpersonal skills
คุณสมบัติ

 • ปฏิบัติงานที่บริษัท เกียร์เฮด จำกัด (บางบ่อ) 
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ดูแลและจัดกิจกรรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต และความรู้ทางด้าน TCP/IP
 • มีความรู้ทางด้าน IP Network (Routing & Switchhing)
 • สามารถวางแผนทำงาน และบริหารทีมได้
 • สามารถประสานงานกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 • สามารถให้ความรู้และคำแนะนำในการทำงานกับทีมได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มี Service mind ในการให้บริการ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กระเช้าเยี่ยม/กระเช้าของขวัญบุตรคนแรก
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้มีบุคลากรที่มีใจรักหนังรักอาชีพการทำหนัง เสริมสร้าง ปลูกฝังการรักศิลปะในคนทำหนัง
We are a rental company with wide range of equipment servicing filming industry both VDO and films. We are looking for an active individual with good interpersonal skills and demonstrate leadership attributes to collaborate with clients and staff.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 305/12 Soi Sukhothai 6, Sukhothai Road, Dusit, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ : 0-2669-4200-9 ext. 1128,1116
โทรสาร : 0-2243-1494
โฮมเพจ : http://www.matchinggroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)