หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Network Engineer

Network Engineer
ด่วนมาก!
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
ไอที - อินเทอร์เน็ต
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Responsible for network design, implementation and UAT for Enterprise Customer,
• Manage subcontractor, WAN, LAN, Design the network.
• Provide technical support, remote and on-site support.
• Ensure for providing high level of customer service and managed services.

คุณสมบัติ
• Bachelor degree in Computer Engineering or related field.
• Familiar with Routers, Switches, Wi-Fi of Cisco, Huawei, would be an advantage.
• Experience in network engineering, project management skills under deadline.
• Able to manage and troubleshooting LAN/WAN, TCP/IP, Routing protocol OSPF, BGP etc.
• Self-motivate, good interpersonal and good communication skills.
• CCNA, CCNP would be an advantage.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 4 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการสื่อสาร
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โทรคมนาคม
คณะ : อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
            “CSL” หรือ “CS LOXINFO” เดิม ซึ่งรู้จักกันมายาวนานมากกว่า 25 ปี เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพ (ISP) ต่อยอดสู่การให้บริการ DC ชั้นนำ และก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ ICT Service ครบวงจรชั้นนำ (Internet, Computer, Telecommunication) ที่ได้รับความไว้วางใจ CSL ให้บริการ One Stop ICT Service ทั้งการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ตลอดถึงการติดตั้งระบบ ICT, Hardware, Software ไปจนถึงการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Project ต่างๆ
            ในปี2018 CSL ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่ง AIS ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้ CSL เติบโตขึ้นอีกขั้น ด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศที่ใหญ่ที่สุด มีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก เชื่อมต่อกับทุกผู้ให้บริการโครงข่าย (Carrier Neutral) จึงยืดหยุ่น และตอบสนองทุกการทำงานของทุกองค์กร อีกทั้งเราเป็น Partner กับ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่หลากหลาย เราจึงสามารถทำให้ทุก Solutions ที่เหมาะกับลูกค้าเป็นไปได้ เมื่อประสานกับประสบการณ์อันยาวนาน การเรียนรู้ในหลากหลายด้านของทีมวิศวกรผู้เเชี่ยวชาญ
            วันนี้ CSL ให้บริการภายใต้จุดยืนแข็งแกร่ง และชัดเจน พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าเดิม ตอบรับทุกการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Transformation ผ่านคอนเซ็ปต์ “3S”
 • Data Center & Cloud Solution
 • Managed Services
 • System Integration     

  •              CSL, or formerly known for more than 25 years as CS LOXINFO, has continued to thrive, starting from a quality Internet service provider (ISP) to become DC service provider. Moreover, CSL is prominently stepping up to be the best at providing comprehensive ICT services, which include Internet, computers, telecommunications. Trusted by its loyal customers, CSL deploys an innovative integrated set of ICT-enabled services as a One Stop ICT Service Provider dealing with a wide range of solutions including consultation, design, procurement, installation of ICT systems, hardware, software and comprehensive services or any turnkey projects.
               In 2018, CSL became a part of AIS, the number one telephone network provider in the country, which has brought CSL to the next level. Due to the largest Internet network in the country, which connects to foreign networks covering all regions around the world and to all carrier neutral providers, our services are flexible and responsive to every functioning operation of every organization. Besides, as we partner with a wide variety of world-class technology providers, we are able to suitably make every solution possible for our customers. Our long in-depth experiences in this technology industry and our knowledgeable teams of experts in this field can guarantee our successful performance and favorable outcomes.
               Today, CSL provides services under its strong and clear standpoint, ready to perfectly meet more of its customers’ needs and to embrace all changes in the digital transformation era through its concept called “3S”.
   • Data Center & Cloud Solution
   • Managed Services
   • System Integration


    
   ที่อยู่ : 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
   โทรศัพท์ : 0-2263-8000
   โทรสาร : 0-2263-8002
   โฮมเพจ : http://www.csloxinfo.com
   แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)