หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Network Engineer (Bangkok Base)

วิศวกรเครือข่าย
บริษัท เอส เคม กรุ๊ป จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Monitoring network engineering performance and ensure system availability and reliability

- Monitor system resource utilization, trending, and capacity planning

- Provide Level-2/3 support and troubleshooting to resolve issues

- Work within established configuration and change management policies to ensure awareness, approval and success of changes made to the network infrastructure

- Select and implement security tools, policies, and procedures in conjunction with the company’s security team

- Configuring and installing various network devices and services (e.g., routers, switches, firewalls, load balancers, VPN, QoS)

- Performing network maintenance and system upgrades including service packs, patches, hot fixes and security configurations

- Liaise with vendors and other IT personnel for problem resolution

คุณสมบัติ

- Bachelor degree in IT, Computer Science, Computer Engineering or related field

- Typically requires 5 years’ experience in the related area as an individual contributor. 1 to 3 years’ supervisory experience may be required

- Proven hands-on network engineering experience

- Deep understanding of networking protocols (e.g., IPSEC, HSRP, BGP, OSPF, 802.11, QoS)

- Solid understanding of the OSI or TCP/IP model

- Hands-on experience with monitoring, network diagnostic and network analytics tools

- University degree in Computer Science or a related subject

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Every employees ofS Chem Groupare treated like a family member. We ensure fair treatment to all employees in terms of hiring policy, promotions, training, compensation and benefits systems. We encourage job rotation among our employees to develop well-rounded and comprehensive skills to serve a variety of customer needs, which are one of our core competencies. 
ที่อยู่ : 26/40 12Ath Floor, Orakarn Building, Soi Chidlom, Chidlom Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2254-3210, 0-2815-4600
โทรสาร : 0-2253-2911
โฮมเพจ : http://www.schemgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอส เคม กรุ๊ป จำกัด