หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Network Engineer

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ออกแบบ Solution Network ตามความต้องการ

- ติดตั้ง ยกเลิก อินเตอร์เน็ต Lease line ลูกค้าองค์กร

- บริการหลังการขาย ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา Lease line ลูกค้าองค์กร

- ทดสอบระบบ และคุณภาพสัญญาณก่อนส่งมอบ


คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 22-30 ปี

- ป.ตรี สาขาโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง

- มีความมีประสบการณ์ 0- 5 ด้านงานติดตั้ง Network, ISP, MPLS, Leased Line

- มีความรู้เกี่ยวกับ Router และ Routing ต่าง ๆ, BGP, IP Address, AS number

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และล่วงเวลาได้

- มีทักษะในการประสานงาน และทำงานเป็นทีม

- ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โทรคมนาคม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Jasmine International Public Company Limited


Jasmine International Public Companyengages in investment, as a holding company, through its own subsidiaries only. The investment is mostly in telecom business, information technology systems, and other relevant businesses.

The companies in Jasmine Group are as follows:
1. Jasmine International PCL
2. Triple T Broadband PCL
3. In Cloud Co., Ltd
4. JasTel Network Co., Ltd
5. Jasmine Internet Co., Ltd
6. Acumen Co., Ltd
7. Jasmine Telecom Systems PCL
8. Cloud Computing Solutions Co., Ltd
9. Premium Asset Co., Ltd

We are one of the country's leading telecommunications conglomerates. At Jasmine, we create an exceptional place of work. We recognize that our people are critical to our success as an organization.

In order to support our growth and expansion in telecommunication system integration service, we would like to invite qualified individuals who seek rewarding careers in a challenging position and environment which encourages learning, innovation, teamwork, and commitment to deliver the best quality service and highest customer satisfaction as in the following positions:
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 200, 29th-30th Fl.,Jasmine International Building, Changwattana Road, Pakkred Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2100-3064, 0-2100-3062
โทรสาร : 0-2100-3150
โฮมเพจ : http://www.jasmine.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)