หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Office engineer

วิศวกรประเมินราคา
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบก่อสร้างและข้อกำหนดวัสดุเพื่อการประมาณราคางานโยธา
  • กำหนดแบบฟอร์มของตารางรายการประมาณราคา
  • จัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
  • ตรวจสอบการจัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
  • สรุปผลการจัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
  • สำรวจปริมาณงานก่อสร้างและจัดทำรายงานผลการสำรวจปริมาณงานก่อสร้าง

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา เท่านั้น
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5  ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์   จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
สวัสดิการ
• ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ค่าทันตกรรม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ซิมการ์ดโทรศัพท์ (Corporate Sim)
• ทุนการศึกษาต่อปริญญาโทของพนักงาน
• ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
• เงินช่วยเหลือ, เงินรางวัลพิเศษ, สวัสดิการต่างๆ ของบริษัท
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• เลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมกีฬา, ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
เกี่ยวกับบริษัท
Origin Property Public Company Limited was established in 2004. We begun our business as a Service Apartment Developer. In 2010, we decided to expand the business into a property development which focuses on condominium development for sales in Greater Bangkok. Since then, the company has extensively expanded the business with great success. All of our project are high–potential locations, set closed to Skytrain routes (Within 1 km. radius) which offers great travelling conveniences and greater value to customers both for living and investing.

Origin Property Public Company Limited(“Origin Property”) is an integrated property development company with four subsidiaries which are directly held by Origin Property to complement to the company’s core business. Our subsidiaries’ business covers all related property service businesses including property asset management, brokerage services, sales, lease management and consultancy. Our group of companies is not only increasing customer’s satisfaction and expanding our sources of recurring incomes but also allowing us to capitalize upon the database to further improve our property development projects corresponding to the market demand. 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจิตรกัญญา
ที่อยู่ : BHIRAJTOWER at BITEC 20/FL, 4345 Sukhumvit Road, Bangna Sub-District, Bangna District Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 065-513-0162
โทรสาร : 0-2398-9994
โฮมเพจ : http://www.origin.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)