หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Officer IT Security

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ศึกษามาตราฐาน หรือกระบวนการเกี่ยวกับความปลอดภัยสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กร อย่างเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
2. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ใช้งานและสามารถประสานงานกับบุคคล/ทีมงานภายนอกในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดูแลเกี่ยวกับ Product IBM Bigfix Endpoint Manager และ Anti VirusMcAfee

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงาน 0 - 5 ปี
3. มีความรู้พื้นฐานเข้าใจการทำงานของ Windows Services, Linux
4. มีความรู้พื้นฐานด้าน การเขียนโปรแกรม
5. มีความรู้หรือความสนใจ เกี่ยวกับ Endpoint Security
6. สามารถทำงานนอกเวลาทำการได้
7. มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้ดี
8. มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทำงานเป็น Teamwork ได้ดี
9. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้
10. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เป็นอย่างดี
11. สามารถปฏิบัติงานตาม Site งาน หรือนอกสถานที่ได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้า 7-11 ก่อตั้งขึ้นด้วยการนำองค์กรด้านไอที ที่มีประสบการณ์จากหลายสายงานในกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือเป็นบริษัทชั้นนำในการให้คำปรึกษา และบริการด้านสารสนเทศ(Information System) ในประเทศไทย ซึ่งให้การครอบคลุมถึงการพัฒนาโปรแกรมใช้งานภายในธุรกิจ (In-house Application Development) ติดตั้งระบบโปรแกรมชั้นนำ(System Integrator) ระบบเครือข่าย (Networking) ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล(Security System) และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และศูนย์ Call Service ให้บริการแก่ลูกค้าด้วย
 
ข้อมูลของบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Gosoft Team
ที่อยู่ : สถานที่ปฏิบัติงาน : CP Tower สีลม
โทรศัพท์ : 0817116099
โฮมเพจ : http://www.gosoft.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด