หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Online creative content

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (ครีเอทีฟคอนเท้นท์)
ด่วนมาก!
บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- สังกัดอยู่ในส่วนงาน In-House marketing agency ภายใน
- เขียน Content ที่ดีน่าอ่าน ชวนติดตาม เพื่อให้เกิดยอดขายแก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- คิดสื่อโฆษณา Online advertorials (Art work , video content) ในรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายของสินค้า
- วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในช่องทางออนไลน์ร่วมกับทีม
- สรรหาช่องทางสื่อใหม่ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้แบรนด์ของสินค้าบริษัทฯในเครือ
- คิดแคมเปญหรือกิจกรรมและสร้างสรรค์ Content ในช่องทางออนไลน์ เช่น website,Facebook,instagram,Blog และ Line@ ฯลฯ
- นำเสนอวิธีการและช่องทางการทำตลาดใหม่ๆเพื่อให้เกิดยอดขายในช่องทาง Online
คุณสมบัติ
- เพศหญิง หรือ เพศทางเลือก อายุ 22-30 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้านการตลาดออนไลน์ การเขียน Content การวางแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- หากมีความรู้เชิงเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์ เช่น การทำ SEO,SEM การใช้ Google Adword, Google analytic , Facebook analytic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
- ชอบคิด ชอบทำสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
- มีทักษะการสื่อสารดี สามารถนำเสนอได้
- มีทัศนคติที่ดี มีความยีดหยุ่นในการทำงาน

สวัสดิการของทางบริษัทฯ

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสวัสดิการเงินออมสมทบจากฐานเงินเดือน 5% (นับจากฐานเงินเดือนที่มีการปรับทุกปี) (50% -200%)
3. วันหยุดตามประเพณี ปี ละ 17-18 วันทำงาน (ตามประกาศวันหยุดตามประเพณี)
4. ลาป่วย (ไม่เกิน 30 วันต่อปี โดยได้รับค่าจ้าง)
5. ลาเพื่อการมรณกรรมของญาติ (ตามประกาศสวัสดิการของบริษัท)
6. ลาเพื่อดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ธิดา เจ็บป่วย (ต้องมีใบรับรองแพทย์ )
7. ลาเพื่อรับปริญญา (ไม่เกิน 3 วัน)
8. วันหยุดในวันเกิด 1 วันต่อปี
9. เงินโบนัส (ปี ละ 1 ครั้ง ตามผลประกอบการ) 
10. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (เมื่ออายุงานครบ 1 ปี ) 6 วันต่อปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นตามอายุงาน
11. ลาเพื่อคลอดบุตร (ไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 45 วัน) 
12. ลาบวช (เมื่ออายุงานครบ 1 ปี )
13. ลากิจธุระจำเป็น 7 วันต่อปีขึ้นไป
14. ประกันสุขภาพกลุ่ม Bupa (IPD) กรณีผู้ป่วยใน Room&Board 1,000/Day (31 visits) , Hospital service 15,000 , Surgery 25,000 (Per Schedule) , Doctor's visit 500 /Day (31 visits) ,ER 4,000/Day (31 visits)
15. ค่ารักษาพยาบาล OPD เบิกได้ 1 ครั้ง/วัน และ 30 ครั้ง/ปี เบิกได้ตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท
16. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส จำนวน 5,000 บาท
17. เงินค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด จำนวน 2,000 บาท
18. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ตามประกาศสวัสดิการของบริษัท)
19. สวัสดิการซื้อหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้
20. สวัสดิการซื้อสินค้าของบริษัทและบริษัทในเครือในราคาพนักงาน
21. ซื้ออาหารและเครื่องดื่มในร้านสวัสดิการพนักงานในราคาพนักงาน
22. สวัสดิการอาหารเย็นฟรีบริการทุกวันทำงาน (จันทร์ - ศุกร์ ) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น  จำกัด  เป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล และที่ปรึกษาทางด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งแบบ Online และ Offline โดยมีทั้งส่วนงานที่เป็นด้านการสรรหาพนักงาน  ทั้งพนักงานประจำ  พนักงานรายวัน  การฝึกอบรมพนักงาน  หรือการจัดทำกระบวนการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร  
 
โดยทางบริษัทได้มีการเตรียมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน  นำเสนอบริการที่น่าประทับใจ  และร่วมกับขับเคลื่อนไปพร้อมกับทางองค์กร  รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการแข่งขันในสภาวะปัจจุบัน
 
At Mind Edge Innovation, we partner with our clients to maximize people potential and to cultivate innovative and intelligent Human Resource  practices using various type of services that best fit organization needs.
 
Mind Edge Innovation brings energetic, dynamic and professional  services outcome to strengthen competitive edge from individual, organization to our social at large.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปทิตตา
ที่อยู่ : Mind Edge Innovation Co., Ltd. 4th Fl.,1577 Home Shopping Bld., 1 Soi Ramkhamhaeng 60/4, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 088-422-5771
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.mindedge.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด