หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Online marketing (ประจำตึก City link ใกล้ BTS ชิดลม, MRT เพชรบุรี)

การตลาดออนไลน์ (ประจำตึก City link ใกล้ BTS ชิดลม, MRT เพชรบุรี)
บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนและสร้างสรรค์ content ที่น่าสนใจ เพื่อให้เกิดยอดขายแก่ตัวสินค้า
- จัดสรรและบริหารงบในการใช้สื่อออนไลน์
- ซื้อสื่อและจัดทำโฆษณาทางออนไลน์ (Advertorials) รูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายของสินค้า
- คิดและจัดทำแคมเปญตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น Facebook, Website, Line และ E-commerce
- วิเคราะห์ยอดขายร่วมกันกับทีม
- จัดทำรายงานสรุปยอดขาย (Engagement Report) เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook, Website, Line, E-commerce
- มีความรู้ในการสร้างสรรค์ content และการบริหาร Budget 
- หากสามารถใช้ Photoshop ได้ในระดับเบื้องต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบต่องาน มีความคิดสร้างสรรค์


สวัสดิการของบริษัท
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. เบี้ยขยัน
4. วันหยุดตามประเพณี (ตามประกาศวันหยุดตามประเพณี)
5. ลาป่วย (ไม่เกิน 30 วันต่อปี โดยได้รับค่าจ้าง)
6. ลาเพื่อการมรณกรรมของญาติ (ตามประกาศสวัสดิการของบริษัท)
7. ลาเพื่อดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ธิดา เจ็บป่วย (ต้องมีใบรับรองแพทย์)
8. ลาเพื่อรับปริญญา (ไม่เกิน 3 วัน)
9. เงินโบนัส (ปีละ 1 ครั้ง ตามผลประกอบการ)
10. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (เมื่ออายุงานครบ 1 ปี)
11. ลาเพื่อคลอดบุตร 
12. ลาบวช
13. ลากิจธุระจำเป็น
14. ประกันสุขภาพกลุ่ม IPD กรณีผู้ป่วยใน
15. ประกันสุขภาพกลุ่ม OPD เบิกได้ 1 ครั้ง/วัน และ 30 ครั้ง/ปี เบิกได้ตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท
16. เงินช่วยเหลือการเสียชีวิต
17. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส จำนวน 5,000 บาท
18. เงินค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด จำนวน 2,000 บาท
19. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ตามประกาศสวัสดิการของบริษัท)
20. สวัสดิการซื้อหนังสือ เพื่อพัฒนาความรู้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 4 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น  จำกัด  เป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล และที่ปรึกษาทางด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งแบบ Online และ Offline โดยมีทั้งส่วนงานที่เป็นด้านการสรรหาพนักงาน  ทั้งพนักงานประจำ  พนักงานรายวัน  การฝึกอบรมพนักงาน  หรือการจัดทำกระบวนการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร  
 
โดยทางบริษัทได้มีการเตรียมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน  นำเสนอบริการที่น่าประทับใจ  และร่วมกับขับเคลื่อนไปพร้อมกับทางองค์กร  รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการแข่งขันในสภาวะปัจจุบัน
 
At Mind Edge Innovation, we partner with our clients to maximize people potential and to cultivate innovative and intelligent Human Resource  practices using various type of services that best fit organization needs.
 
Mind Edge Innovation brings energetic, dynamic and professional  services outcome to strengthen competitive edge from individual, organization to our social at large.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปทิตตา
ที่อยู่ : Wellness Mark ตึกซิตี้ลิงค์ (Citi Link) ซอย เพชรบุรี 35, มักกะสัน, กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 088-422-5771
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.mindedge.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด
คีย์เวิร์ด : Digital marketing , Google Ads , Facebook Ads , SEM , SEO , Ads , Content , Media buyer , Media planner , Online Marketing Officer , Digital Marketing Officer , เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล , เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ , เจ้าหน้าที่การตลาดสื่อดิจิตอล , พนักงานการตลาดสื่อดิจิตอล , Digital Marketing Staff , Online Marketing , Online Marketer , Online Marketing Executive , Content Marketing , Creative Digital Marketing , Digital Marketer , Digital Media Buyer , Digital Media Planner , การตลาดดิจิทัล , การตลาดดิจิตอล , การตลาดสื่อดิจิตอล , โฆษณาออนไลน์ , Digital Strategy , Digital Campaign , Online Media Planning , Social Media , Broadcasting , Broadcast , สื่อออนไลน์ , สังคมออนไลน์ , Social Media Management , Social Network , Facebook , Facebook Advertising , Facebook Analytic , Ads Marketing , Product Marketing , Marketplace , Web Marketing , Social Network Service , Campaigns , Campaign Marketing , Brand Advertising , Email Marketing , Mobile Marketing , Public Relation , ประชาสัมพันธ์ , สื่อสารองค์กร , Communications Strategies , Communication , Corporate Communication , Csr , Marketing Communication , สื่อสารการตลาด , การสื่อสารขององค์กร , Public Relations , ติดต่อประสานงาน , Instagram , Youtube , Online Media Platforms , ขายสื่อโฆษณา , Media , โซเชียลมีเดีย , สื่อโฆษณาออนไลน์ , โฆษณาประชาสัมพันธ์ , พัฒนาสื่อโฆษณา , สื่อสังคมออนไลน์ , Social Media Online , สื่อโฆษณา , สื่อโทรทัศน์ , Advertisement , โฆษณา , ขายโฆษณา , เขียนโฆษณา , วางแผนสื่อ , Advertising , Digital Media , Digital Planning , Media Planning , Twitter , Shopee , E-commerce , Ig , Website , สื่อดิจิทัล , Online Media , Media And Advertising , Social Media Channels , วางกลยุทธ์การโฆษณา , Google Analytics , Google Adwords , Webmaster Tools , เฟสบุ๊ค , ไลน์ , มัลติมีเดีย , Adwords , Search Engine Optimization , Search Engine Marketing , Gdn , Google Search , Google Search Console , Search Engine , Remarketing , Advertise , งานสื่อ , โฆษณาและประชาสัมพันธ์ , Offline Media , Event And Advertising , Promotion Campaign , Distributor , แคมเปญส่งเสริมการขาย , Channel Marketing , Offline Marketing , ช่องทางการขาย , Brand Marketing , กิจกรรมทางการตลาด , ส่งเสริมการตลาด , Promotion Marketing , Event Marketing , พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย , พัฒนาช่องทางการตลาด , วิเคราะห์ตลาด , ช่องทางการจัดจำหน่าย , พัฒนาสินค้า , คอนเทนท์ , Content Writer , Social Content , Social Media Marketing , Communication Strategy , บริหารผลิตภัณฑ์ , กลยุทธ์ทางการตลาด , Marketing Communication Strategy , Analyze Marketing , Consumer Insight , Marketing Strategy , Product Development , Product Strategy , Advertorial , บทความโฆษณา , Advertisment , Editorial , Creative Content , Content Strategy , Content Online , Communication Marketing , Online Advertising , Social Media Content , เขียนคอนเทนต์ , ตลาดออนไลน์ , Promote , ส่งเสริมการขาย , Product Management , Analysis Marketing , Market Research , Swot Analysis , Marketing Mix , 4ps , Brand , บริหารแบรนด์สินค้า , Brand Management , Campaign , ฝ่ายการตลาด , สื่อดิจิตอล , Copywriting , Copywriter , เขียนคำโฆษณา , ก๊อปปี้ไรเตอร์ , Content Writing , Social Marketing , Facebook Marketing , Content Management , Live Streaming , Influencer Marketing , Merchandising , Digital Platforms\ , วางแผนการตลาด , Digital Communication , Digital Content Creator , Content Creator , คอนเทนต์ , Digital Content Writer , Ad Copy , สร้างคอนเทนต์ , Ads Copy , Facebook Ad , แอดมินเพจ , คอนเท้น , Social Networks , Develop Content , Proof Reading , Copy Writer , Digital Content , Google Ad , Digital Media Management , Web Content , Social Media Content Creator , Shoppee , Lazada , Line@ , Linkedin , Digital Platforms , Online Agency , Creative Content Writer , ครีเอทีฟคอนเทนต์ , Influencer , Facebook Admin , Seo Content , Digital Media Agency , Infographic , Blogger , Instargram , Content Analysis , วิเคราะห์เนื้อหา , วิเคราะห์บทความ , บทความ , Social Community , Strategic Planning , Social Online , คอนเทนต์ออนไลน์ , Facebook Analytics , Creative Content Marketing , Illustrator , Photoshop , Wordpress , การตลาดออฟไลน์ , Traditional Media , สื่อการตลาด , Plan Marketing , Promotion Creating , Category Development , Trade Marketing , เทรดมาร์เกตติ้ง , Trade Promotion , Promotion , Keyword Planner , พิสูจน์อักษร , เขียนคอนเท้นต์ , เขียนบทความ , คำจำกัดความ , Create Ad , Digital Media Planning , Data Analysis , การวางแผนสื่อออนไลน์ , Viral Content , Animation , Videos , Creative , Develop Content Strategy