หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Online Marketing

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ร่วมวางแผนการตลาด จัด Promotion Campaign เพื่อสร้างยอดขายในช่องทาง B2B Online

- ประสานงานกับทีม Product & Sales เพื่อผลักดันสินค้าในช่องทาง B2B Online

- ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบ Online

- ประสานงานจัดการฝึกอบรม แนะนำการใช้งานระบบ Online ให้แก่ Sales และลูกค้า

- จัดทำ และสรุป Report ของทีม

- มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


คุณสมบัติ

-วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำด้าน Online Marketing ด้านตลาดสินค้า IT 2 ปีขึ้นไป

-มีความรู้ด้านโครงสร้างของ Web E-Commerce พอสมควร

-มีความคิดสร้างสรรค์

-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 4 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สังคมศาสตร์
สาขา : การตลาด
เกี่ยวกับบริษัท
VST ECS (Thailand) Co., Ltd. was established in Thailand in 1988. The company started its business as a distributor representing products from leading IT principals such as Microsoft, Hewlett-Packard and Seagate.

In 1998, the company introduced its B2B online system to facilitate it customers to search for product information and conduct business transactions online. VST ECS has established the first subsidiary in Myanmar named ‘ECS Value Myanmar Services Co., Ltd.’ since April, 2014 and in Cambodia named “ECS Value (Cambodia) Co., Ltd.” since May, 2015 to focus on IT enterprise business

In 2001, the company has reorganized to be a Value Added Distribution Company and categorized the products offering into two businesses:
1) Distribution: providing a range of ICT products comprising of desktop PC, notebook, printer, LCD, smartphone, tablet and etc.
2) Enterprise Solutions: design, install and implement e-enabling infrastructures for companies interested in e-commerce utilizing a range of enterprise servers, workgroup servers, operating systems, e-commerce application software, system management tools and ICT security products from our ICT principals.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 275 Soi Lat Phrao101 (Wat Bung Thonglang) Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2032-9999
โทรสาร : 0-2032-9989
โฮมเพจ : http://www.vstecs.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด