หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Operation Engineer (Saraburi, Ayutthaya, Rayong)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Performing all duties that will ensure safe, efficient and reliable operation of the Cogeneration Plant.
 • Performing all duties in compliance with plant policies, procedures, rules and regulations on operations, safety, conduct, and housekeeping.
 • Perform all duties in operational diagnostic and analytical functions on systems, equipment and components.
 • Protecting the owner’s investment in machinery, equipment and facilities by exercising care, skill, training and knowledge.
 • Operates system, equipment, and components during start-up, run, shutdown and standby mode in accordance with standard operating procedures.
 • Performs administrative functions to support work unit such as materials support, cost monitoring, and scheduling and quality control/quality assurance.
คุณสมบัติ
 • At least bachelor’s degree in Electrical, Mechanical, Control & Instrumentation Engineering or related fields.
 • Minimum 3 years experience in Power Plant (New graduated engineer who is a high-potential and seeking for job challenging is also welcome).
 • Able to work “Shift rotation”
 • Good command of English (TOEIC score >500) and computer literacy.
 • Goal – oriented, Unity, Learning, Flexible.

Interested person, please submit your resume via online
system: https://careers.gulf.co.th/


All applications will be strictly confidential, and will be kept for at least 1year. Only shortlist candidates will be notified.

Gulf Energy Development Public Company Limited


11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place,
87 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Website: www.gulf.co.th

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Gulf Group is one of the leading energy producers in Thailand, producing safe, reliable energy now and for the future. Our success is driven by our people and their commitment to achieving results – by using state-of-the art technology to maximize power efficiency, responsible operating standards, and securing new opportunities for profitable growth.

We are a fast-growing company who integrate innovative strategy, quality resources, premier technologies to achieve the most reliable energy and infrastructure solutions through a collaborative approach, while creating shared values for all our stakeholders in a responsible and sustainable manner.

We stay true to our core values to guide the way we work in every step of the way; goal, unity, learning and agility.

At Gulf, we focus on job satisfaction, well-beings of our people and embrace workplace diversity. Even as we continue to grow domestically and internationally, we value teamwork and we’re committed to retaining a close-knit feel where everyone is like family, regardless of their backgrounds.

We also seek to empower our people to constantly go beyond their limits to take on new roles and challenges across the company. Our success is driven by our people and their commitment to achieving results, therefore we care about how their professional objectives tie into business strategy along with their personal goals.
 
ที่อยู่ : 11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.gulf.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)