หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

IT Support (Call Center Business) ปฎิบัติงานที่พระราม 9

IT Support (Call Center Business)
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
ไอที - อินเทอร์เน็ต
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแล แก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ของศูนย์ Contact Center ให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ
 • ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน
 • สามารถประเมินและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเสนอแนะแนวทาง หรือจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย-หญิง
 • สัญชาติไทย 
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในด้าน IT Support หรือแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ Call Center  5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้ 
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มนุษยสัมพันธ์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
เกี่ยวกับบริษัท

AR Group…An integrated content and knowledge Provider

Advanced Research Group Co., Ltd. and its subsidiaries (“AR Group”) is Thailand's leading content and knowledge provider offering fully integrated information resources associated with state-of-the-art technology and the Internet to help individuals, businesses and organizations in making informed decision, analyzing and managing valued information to achieve the best and most beneficial outcome.

We are now recruiting enthusiastic individuals to join our expanding operation and ambitious future growth. Although experience might prove to be a great advantage to some positions, we treasure more on commitment, creative, capable, and ethical attributes. Career opportunities and fast advancement will be provided for right candidates in the following position:

Aconnect, as a subsidairy of AR Group provide Call Center Outsourcing service, which is now expanding business and urgently need candidates who seeking challenging job and growth with us. Please come to join our AR Group.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Kanokwan (Nok)
ที่อยู่ : MS SIAM TOWER (RAMA3)
โทรศัพท์ : 02-686-9020, 02-686-9038
โทรสาร : 0-2439-4616-7
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด