หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Operation Trainee-Fresh Food

Operation Trainee-Fresh Food
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สำหรับน้องๆ ที่จบในสายวิทยาศาสตร์อาหาร , ประมง , พืช , เกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือธุรกิจค้าปลีก แม็คโครเปิดรับสมัครน้องๆ ในโครงการ " Operation Trainee Fresh Food " เราจะเฟ้นหาน้องๆ ที่มีความรักและหลงไหลในงานด้านอาหาร หรืองานบริการ เข้ามาร่วมงานกับแม็คโครในตำแหน่ง "หัวหน้าแผนกอาหารสด" โดยได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 20,000/เดือน (ในช่วงฝึกงานตามหลักสูตร 6 เดือน บริษัทฯ จะสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาท/เดือน)
น้องๆ ที่ผ่านโครงการจะได้รับการอบรมและฝึกงานจริงตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ร่วมโครงการ จนน้องๆ สามารถพัฒนาตัวเองและเรียนรู้เรื่อง Product knowledge , วิธีการบริหารจัดการภายในสาขา , การแก้ไขปัญหา , การคิดและนำเสนอวิธีการทำงานใหม่ๆ จากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะมีพี่เลี้ยงค่อยติดตามและให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร

ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรกของการเรียนรู้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติงานในสาขาของแม็คโครในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยใน 1 เดือนแรกของการเริ่มงานผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับมอบหมายให้เรียนงานในทุกๆ แผนกของฝ่ายอาหารสดของแม็คโคร และเดือนที่สอบจะต้องเลือกแผนกที่ตัวเองจะต้องการจะฝึกงานต่อพร้อมเตรียมทำ Project และเดือนที่ 6 จะมีการนำเสนอ Project ต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสิน ซึ่งจะมีทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่าน สำหรับผู้ที่ผ่านทางบริษัทฯ จะแจ้งสาขาที่จะต้องปฏิบัติงานให้ทราบอีกครั้ง


วิธีการสมัคร
ส่ง Resume มาที่ email : sthongji@siammakro.co.th
และลงทะเบียนผ่าน Link : https://forms.gle/X4Za4CC9JLcY91QY7

คุณสมบัติ
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร , เกษตร , ประมง , สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารหรือธุรกิจค้าปลีกโดยตรง
- อายุไม่เกิน 28 ปี ยินดีรับน้องๆ ที่เป็นนักศึกษาจบใหม่
- สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และเข้างานกะได้
- มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานในสาขาที่บริษัทฯกำหนดให้ได้ 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 60 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Life insurance
 • Medical insurance
 • Performance bonus
 • incentive
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Siam Makro Public Company Limited was established in 1988 with investment capital of 750 million baht, to operate the member-based wholesale center, under the name “Makro”. Makro has continuously expands our branches to provide a wide range and assortment of product, to our professional members and business operators nationwide, including retailers, restaurants, catering businesses, service business operators, government agencies, education institutions and other business operators.
Makro commits to be the business partner, by sourcing a wide array of quality products at the price that the customers can resell to make profit and allows customers to manage cash flow effectively for a sustainable growth.

Makro also operates the business with social responsibility under good corporate governance, in order to confirm our commitment of being... Your Trusted Partner. 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Siam Makro Public Co.,Ltd.
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Siam Makro Public Co.,Ltd.
Address :
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250
Telephone :
0-2067-8148,0-2067-8153, 084-700-7794
Fax :
0-2734-2141
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : 0-2067-8999,0-2067-8153, 02-067-8148 , 02-067-8147
โทรสาร : 0-2734-2141
โฮมเพจ : http://www.siammakro.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)