หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Overseas Purchasing Supervisor

จัดซื้อต่างประเทศ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Sourcing and Selecting new suppliers, handle price negotiations, oversea purchasing process.
- Coordinate with oversea suppliers and relevant domestic suppliers
- Manage procurement including negotiations with various suppliers
- Building up and maintaining a long-term relationship with the suppliers
- Check the quality of the supplier’s products
- To calculate product costing, freight cost, shipping cost, import duty, gross profit
- Handle and Monitor import operation process, customs clearance, shipment status, contact shipping and
forwarder company and follow up outstanding orders ,claim process and documentation
- Review all relevant Import & Export documents to proceed correctly
- Negotiating with suppliers andor distributors for better cost, trading terms, in order to deliver cost saving
- Closely work together with the Purchasing Manager
คุณสมบัติ
Position Overseas Purchasing Supervisor
EducationDegrees Bachelor's Degree in any related field
Age 27 years old up
Sex Male / Female
Experience At least 5 years experience in Overseas Purchasing

KnowledgeSpecialability
- Good command Spoken and written English
- Good computer skill (MS Office)
- Can use Chinese language to communicate will be an advantage

Personality
- Strong analytical and problem solving skill
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 20 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาพักร้อน
 • สิทธิการลาบวช,ลาสมรส,ลาฌาปนกิจ,ลาฝึกอบรมพัฒนา ตนเอง
 • เงินกู้ยืมบริษัท
 • เงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต ทั้งพนักงานและสมาชิกใน ครอบครัว
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Thai O.P.P. Public Company Limited started business in 1983 as a manufacturer of O.P.P.(Oriented Polypropylene) film and later expanded into the production and distribution of many other types of Plastic Film such as Shrink Film, C.P.P (Cast polypropylene)film, Metallized Film, Stretch Film, Film for Lamination, Skin Vacuum Film and Protection Film. With long years of experience in the plastic packaging business, we have earned the trust from customers in our expertise in manufacturing know-how film applications. 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอัครพร บรรจงศิลป์, คุณวัลภา ศรีเบ้า
ที่อยู่ : 1741 Chan Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-1051-5 ต่อ 584,589
โทรสาร : 0-2678-1051-5 ต่อ 594
โฮมเพจ : http://www.topp.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)