หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

Internal Audit Officer
ด่วนมาก!
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
ปราจีนบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1 รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติตามผลการวิจัยเนื่องด้วยรับการตรวจสอบภายในครั้งที่ผ่านมา และแผนการตรวจสอบที่เป็นไปตามมติที่บริษัทฯพิจารณาแล้วกำหนด(รวมถึงคำเตือน และคำแนะนำที่ออกมาเป็นวาจา หรือตัวอักษรและแผนภาพ)

2 รวบรวมเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางการรับแจ้งเบาะแสต่างๆ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไข

3 ปฏิบัติงานและ หรือให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO และ Procedures (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) Work Instructions (วิธีปฏิบัติงาน) ที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี, บริหารธุรกิจ, นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 1 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะด้านสังเกตการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความซื่อสัตย์ วางตัวเป็นกลาง มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่ม และเรียนรู้ได้เร็ว
  • สามารถใช้งาน Ms Office ได้คล่อง (Word, Excel, Power Point และอื่นๆ) เพื่อทำการ Presentation และการเขียนรายงานต่างๆ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น (เขียน / อ่าน ได้ดี)


สนใจส่ง Resume พร้อม Transcript มาที่ E-mail :   cpt-01@canon-pt.co.th

ติดต่อสอบถาม 037-284600 ต่อ 8106,8002  มือถือ 084-555-9220, 084-555-9221

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ปราจีนบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท

แคนนอน เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มียอดขายทั่วโลกรวมกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งมีสาขาทั่วโลกกว่า 294  สาขา  บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ได้มีการขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน กันยายน 2554 เป็นโรงงานที่มีความทันสมัย สะอาด มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี   และมีสิทธิสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 304 Industrial Park 550 moo 7, Thatoom, Srimahapho, Prachinburi 25140
โทรศัพท์ : 084-555-9221, 081-853-3113, Office 037-284-600 Ext.8106, 8103, 5203, 5102
โทรสาร : 037-481-435
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด