หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/07/2562
งาน หางาน สมัครงาน

PC Supervisor (ASUS)

หัวหน้าฝ่ายขาย
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดูแล และเก็บข้อมูลยอดขายร้านค้าในพื้นที่ที่ดูแล
- ประสานงานกับทางหน้างานจัดการปัญหาต่างๆ
- ดูแลพนักงานในสังกัดของตน
คุณสมบัติ
- เพศหญิงและชาย อายุ 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- ประสบการณ์ ถ้ามีความรู้เรื่อง IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS Office
- ทักษะ / คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องการ
- สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน ภายนอกได้
- SUP กรุงเทพฯไม่บังคับว่าต้องมี รถยนต์ แต่ถ้าต่างจังหวัดบังคับต้องมีรถยนต์ และมีที่พักในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ในเขตที่ดูแล
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขา : การขาย
สวัสดิการ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
ประกอบกิจการ Human Resource ให้บริการจัดส่งบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานขายสินค้า (PC) ให้กับบริษัทชั้นนำ ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯมีพนักงานมากกว่า 10, 000 คนทั่วประเทศบริษัทฯต้องการรับสมัครพนักงานเข้ามาทำงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด "คุณมองหางาน เรามองหาคุณ"ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น 
ที่อยู่ : 184/57 Forum Tower 15th FL., Ratchadapisek Rd., Huai khwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-4071-3 Ext. 101-103
โทรสาร : 0-2247-8049
โฮมเพจ : http://www.boss-groups.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด