หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

HRMS Technical Support

เจ้าหน้าที่ซัพเพอร์ระบบ HRMS
ด่วนมาก!
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Support ระบบ HRMS และระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบ HRMS สำหรับบริษัทในกลุ่มบริษัทโฮมโปรฯ
 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม/รายงานสำหรับระบบ HRMS (Peoplesoft) ตาม Requirement ของ User
 • ประสานงานทีม User และทีมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ Support ระบบ HRMS
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ Support PeopleSoft HCM และพัฒนาโปรแกรมด้วย People Tools อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ เช่น XML, .NET, Java, JavaScript จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของ User ได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น
 • มีความรับผิดชอบ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้นในการทำงาน และหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 • มีมนุญสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวกับบริษัท
Home Product Center Pcl. was founded on June 27th,1995 with the initial registered capital of 150 milion baht.The company is a joint venture between Land and House Groups, the American International Assurance Co.,Ltd.and the Sarasin Family. The company was registered to the Stock Exchange of Thailand since October 30th,2001.Currently, Home Pro has registered capital of 987.5 milion bath, with the total of 753.0 milion paid up.

The company's objective is to operate as a retail business entity supplying products and services to building construction, repairs, home decoration, home renovation, with all-roud services, under the trade name " HOMEPRO " which is the company's trade mark, Current, there are a total of 16 branches which each branch's location is convenience for customer to visit.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Kulthida (Nan)
ที่อยู่ : เลขที่ 31 ถนน ประชาชื่นนนทบุรี ตำบล บางเขน อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 08-832-1681
โทรสาร : 0-2832-1299
โฮมเพจ : http://www.homepro.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)