หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Performance Management and Strategic Planning Officer

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมของทีมงาน Customer Center Agent และแสดงผลข้อมูลที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้

• จัดทำรายงานข้อมูล Call Center เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของส่วนงานทั้งภายในและภายนอก

• วางแผนการจัดทำระบบข้อมูลให้มีความครบถ้วนและสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

• สร้างและพัฒนาระบบการจัดทำรายงานที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

• หารือและรับนโยบายจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของธนาคาร

• สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติงานของหน่วยงาน Customer Center Agent ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนด

• วิเคราะห์และติดตามปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับหน่วยงานและพนักงาน รวมทั้ง นำเสนอสาเหตุและแนวทางการจัดการเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

• ประสานงานกับส่วนงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย


คุณสมบัติ

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการจัดการข้อมูล MIS สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไปในด้านการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำรายงาน

• มีทักษะและสามารถใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล(Access) หรือ โปรแกรม Microsoft Office ในระดับ Advance

• สามารถปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการลูกค้าอาคารแจ้งวัฒนะ

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-544-5005

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการระบบสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : สถิติ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
The Siam Commercial Bank PCL was Thailand's first indigenous bank, established in 1906 under Royal Charter. According to unconsolidated financial information filed with the Bank of Thailand, the Bank was Thailand's fourth largest commercial bank in terms of total assets, deposits and loans as at June 30, 2011.


As of June 30, 2011, the Bank had, on a consolidated basis, Baht 1,686 billion in total assets, Baht 1,098 billion in deposits and Baht 1,177 billion in loans. The Bank has been listed on the SET since 1976.

SCB shares listed on the Stock Exchange of Thailand include common shares (SCB, SCB-F) and preferred shares (SCB-P,SCB-Q). The total market capitalization as of June 30, 2011 was Baht 377,257 million.

The Bank provides a full range of financial services, including corporate and personal lending, retail and wholesale banking, foreign currency operations, international trade financing, cash management, custodial services, credit and charge card services and investment banking services, through its head office and its extensive branch network.

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Siam Commercial Bank PCL (SCB)
Primary Industries :
bank
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน

Company Background

As the first and oldest Thai commercial bank, the Siam Commercial Bank has a history dated back as early as the reign of King Rama V, when the country's banking system was served only by foreign banks. Realizing that a sound and independent financial system was vital for Thailand's economic development, HRH Prince Mahisararajaharuethai initiated the establishment of the Thai banking business under the name of "The Book Club" in 1904. As its operations received wider recognition, His Royal Highness sought Royal Assent and transformed it into the Siam Commercial Bank Company Capital Limited, a full-fledged commercial bank, on January 30, 1906. Because of his far-sighted undertaking, HRH Prince Mahisorn is revered as "The Father of Thai Banking" and the Siam Commercial Bank is regarded as a prototype of Thai commercial banks.

For almost a century of business operations, the management of the Siam Commercial Bank has consistently adhered to the philosophy set forth by its founder which is to dedicate ourselves to the quality and righteousness of our work, to work as a team so that we shall provide the best of services, to respect human values, and to participate to the best of our ability in our society and nation.

พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
Our Vision
To be the Bank of Choice for our Customers, Shareholders, Employee and Community.

For our Customers:

Provide and deliver the "right" products & Services to "world class" standard 

For our Shareholders:

Provide sustainable and attractive "long-term" returns

For our Employees:

Retain, attract and engage the "right" staff

For our Community :

Adhere to good corporate governance standards & actively engage in "community oriented" developments 

Our Mission

To be The Premier Universal Bank of Thailand With a strong focus on key financial markets and customer segments, maximizing leverage from the SCB Group franchise, and strongly committed to social responsibility
Our Core Values

Integrity :

We are open, honest and ethical - as individuals and as an organization.

Accountability :

We take our commitments seriously, and stand accountable for all our actions.

Teamwork :

We value the contributions of others, and know that we are strongest when we work together.
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
Despite rapid growth, SCB employees still work with each other in a warm, caring and familial atmosphere. Being a Thai organization, we have also maintained a culture of "pee-nong" in our daily work. Our strong sense of teamwork has resulted in world-class employee engagement.
- SCB Community
- Recognition
- Fun@Work
- Communication
- Corporate Social Responsibilities
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Siam Commercial Bank PCL (SCB)
Address :
9 Ratchadaphisek Rd. Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephone :
0-2544-1397-9 ext.1405,1482,0-2544-2312
Fax :
0-2937-7565
Home Page :
Contact Person :
Staffing, Human Resources Group
ชื่อผู้ติดต่อ : Staffing, Human Resources Group
ที่อยู่ : 9 Ratchadaphisek Rd. Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
โฮมเพจ : https://careers.scb.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)