หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

PHP / C# (ASP.NET MVC )

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ และออกแบบการทำงานของ Web Application เพื่อใช้งานภายในบริษัท
 • พัฒนาระบบงานภายในของบริษัทในรูปแบบ Web-base Application ด้วย PHP หรือ C# (ASP.NET MVC ) อย่างใดอย่างนึง
 • แก้ไขข้อผิดพลาด (Bug) ของระบบงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบงานที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการอัพเดตเวอร์ชั่นของ Application และเครื่องมือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 • ทดสอบการใช้งาน Web-base Application และ WebService
 • ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี และเทคนิคใหม่ๆ ในการทำงานเสมอ พร้อมทั้งเสนอ และแลกเปลี่ยนความรู้กันในทีมพัฒนา
 • ฝึกอบรม ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษากับผู้ใช้งาน
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application
 • มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Site Responsive, HTML & CSS, JQuery; JavaScript; AJAX; jSon;
 • มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement, Store Procedure ระดับพื้นฐาน
 • ออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP (Object Oriented Programming)
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย และทำงานเป็นทีม
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

The World’s Leading Independent
Real Estate Consultancy


Knight Frank Chartered (Thailand) Co. Ltd., is part of the Knight Frank (UK) worldwide network of real estate consultancies with offices in over 59 countries. Since 1896, Knight Frank has proven to be the industry’s foremost “Trusted Advisor in Real Estate.”

As the leading real estate service provider in Thailand, we offer exceptional residential and commercial property services. Whether you are interested in buying, selling or renting residential property (such as condominiums, villas, or land); or commercial property (offices, factories, warehouses, or land), we are here to help. Our unparalleled access to some of the finest properties in major cities and resort towns across Thailand provides you with a wide selection of choices.

Our property agents apply the highest professional standards, working continuously to serve clients and earn their trust.

In addition to transactional services, we also provide valuation, market analysis, advice on development of large scale real estate projects, and consultation on property investment opportunities. Our experienced team of nearly 500 professionals and support staff in our Bangkok and Phuket offices are ready to offer their expertise and assistance.

We are passionate about property. And we are proud to be the world's largest privately owned global real estate agency and consultancy. See what we can do for you today.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Nipaporn
ที่อยู่ : 65/192, 23rd Fl., Chamnan Phenjati Business Center, Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2643-8223 Ext.128,133,140
โทรสาร : 0-2643-8224
โฮมเพจ : http://www.knightfrank.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด