หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Planner

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
ด่วนมาก!
บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
อยุธยาและภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• To analyze, consider and review customer forecast before release production plan and submit material requirement to purchasing.
• To plan for material distribution to production process and provide material requirement to purchasing.
• To coordinate with other department on material planning.
• To review production capacity to serve with customer requirement and production capacity.
• To plan for shipping schedule.
• To monitor and control material within minimize stock.
• To conduct meeting for new model.

คุณสมบัติ

• Bachelors or Master’s Degree of Economics, Business Administration or related fields.
• 1 - 5 years direct experience in Manufacturing is preferable.
• Good personality, Appearances, Punctuality, Assertiveness, Achievable and flexible .
• On time on company Target
• Good relationship, highly responsible and willing to work under pressure.
• Good command in English ; required TOEIC Score is 450 up.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : อยุธยาและภาคกลาง
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขา : โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เกี่ยวกับบริษัท
Mektec Manufacturing  Corporation (Thailand) Ltd. (MMCT), a technology partner between parent company Nippon Mektron of Japan and Italand Technology Holdings Limited (Hongkong), is recognized as a global leader in the production of high-quality Flexible Printed Circuit Boards and Assemblies (FPC & FPCA) for supply to three main product groups: Hard Disk Drive: Automotive, such as brake system sensors: and Communication & Consumer, which includes products as digital cameras,mobile phones, video records, printers, smart cards, stc. This development will serve to position Thailand as an FPC Process Center, creating jobs for Thais and reinforcing the country’s reputation as a premier center for the productions of electronic components.
   
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource and Administration Department
ที่อยู่ : 560 Moo 2, Bangpa-in Industrial Estate, Udomsorayuth Road, Klongjk, Bangpa-in, Ayutthaya 13160
โทรศัพท์ : 035-258-888
โทรสาร : 035-258-270-1, 035-221-184
โฮมเพจ : http://www.mektec.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด