หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Planner manager

ผู้บริหารแผนงาน
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-จัดตารางการทำงาน,แผนงานประจำเดือน,ปี,รายสัปดาห์ พร้อมทั้งควบคุมให้เป็นไปตามเป้า
-ตรวจสอบการทำงานพร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาของพนักงานใต้บังคับบัญชาได้
-บริหารและพัฒนาปรับปรุงระบบงานของแผนกได้
-สามารถประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ
- เพศชายหรือหญิง
- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ Computer ได้ดี,มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการคนในทีมได้,มีความรับผิดชอบสูง,มีระเบียบวินัย,สามารถวางแผนงานได้
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 8 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การจัดการวิศวกรรม
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท

BuilderSmart is a leading company that competents in production and distribution of Construction Materials and Interior Design Products.

In order to expand our business, we are now recruiting you for the following positions.


 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 905/7 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2683-4900
โทรสาร : 0-2683-4949
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)