หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Production Planning Manager

Production Planning Manager
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กำหนดแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ติดตามผลและปรับแผนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
 • ดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในฝ่ายวางแผน
 • สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาบริหาร ธุรกิจ, การจัดการ, การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการงานวางแผนการผลิต ระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านระบบ ERP (MRP / PC / DATA ERP / SAP )
 • มีความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการในองค์กรให้ตามแผนที่กำหนดได้
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกจะ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ ได้
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานทานตะวันอุตสาหกรรม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม

  วิธีการสมัคร
  ** ส่งประวัติโดยละเอียดผ่านทาง Jobtopgun หรือที่ E-Mail - hr.kingkaew@thantawan.com
  ** ส่งคลิป Video ความยาวประมาณ 5 นาที แนะนำตนเอง เล่าประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ผลงานที่ประสบความสำเร็จ
  ** แนบไฟล์นำเสนอผลงานหรือโครงการที่ประสบความสำเร็จ
  - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 32nd Floor, Suntowers Building A, 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak,Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2273-8333 ต่อ 3256, 3266
โทรสาร : 0-2273-8282
โฮมเพจ : http://www.thantawan.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)