หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/07/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Plant Director

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
เกษตรกรรม/ป่าไม้
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยผู้บริหารระดับสูงบริหารกระบวนการผลิตบรรลุให้เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คลอบคลุมถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดและฝ่ายวิศวกรรม บริหารโครงการ ปรับปรุงกระบวนการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และโครงการเกี่ยวกับระบบ ตามนโยบาย ตลอดจนพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพสูงสุด และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ


คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป

2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรม สาขา อุตสาหการ เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป และเคยดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้า ด้านอุตสาหกรรมอาหารหรือเกษตรแปรรูป

4. เข้าใจการบริหารตามระบบสากล เช่น ISO 9000, ISO 14000 และ Food safety management (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. มีทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และกล้าตัดสินใจ เข้าใจการบริหารแบบธุรกิจครอบครัว และสามารถสร้างทีมรวมทั้งพัฒนาบุคลากรในทีมได้


ที่อยู่
120 หมู่ 4 ถ. ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร 044-233-200

สวัสดิการ

1. คูปองอาหาร 150 บาท/เดือน

2. ค่าครองชีพ 150 บาท/เดือน

3. โบนัสประจำปี+เงินปรับขึ้นประจำปี

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5. บ้านพักราคาถูก และรถรับส่ง พนักงาน

6. ชุดฟอร์มแรกเข้า ชุดฟอร์มแจกประจำปี และอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานตามความเสี่ยงของหน้างาน

7. สวัสดิการขายสินค้าราคาถูก เงินกู้ยืมฉุกเฉิน

8. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งานศพ

9. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

10.ประกันสังคม+กองทุนทดแทน

11.ตรวจสุขภาพประจำปี

12.ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี

13.ห้องพยาบาลจัดให้มีพยาบาลดูแลทุกวัน

14.รางวัลการทำงานเมื่อทำงานครบ 10 ปี,20 ปี,30 ปี

15.ของขวัญสำหรับบุตรพนักงานแรกเกิด

16.งานเลี้ยง และกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาสี วันปีใหม่ เป็นต้น

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
เกี่ยวกับบริษัท
ก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 39 ปี เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสัดส่วนการส่งออกกว่า 90% ได้รับการรับรองระบบ ISO9001, ISO14001, OH&SAS/TIS18001, มรท.8001, GMP, HALAL, KOSHER ฯลฯ  มีบริษัทในเครือ (ในบริเวณเดียวกัน) คือ
1- T-Fibre Innovation Co.,Ltd. (ผลิตเส้นใยจากกากมันฯ) 
2- Sanguan Wongse Starch Co.,Ltd.
3- Sanguan Wongse Energy Co.,Ltd. (ผลิตกระแสไฟฟ้า)
4- บริษัท สงวนวงษ์โค้ตติ้ง จำกัด 
5-โคราชไบโอเอ็นเนอร์ยี่ (ผลิตพลังงาน Bio gas ) 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Soraya
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 4 ถนน ราชสีมา-โชคชัย ตำบล หนองบัวศาลา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-233-200-49 Ext. 121
โทรสาร : 044-212-727,044-212-720
โฮมเพจ : http://www.swi.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ