หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Plant Manager (Pharmaceutical Industry)

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.Establish visions, missions, directions, strategies, targets for the division.
2.Prepare the operations plan for the production system, monitor the achieved results, investigate the causes of deviations from objective and approved plans.
3.Manage engineering projects to achieve plans and targets within timelines to comply with GMP, Law, energy saving practice and company requirements.
4.Monitor and control key performance indicators and to maximize all production processes to achieve efficiency and optimization of resources.
5.Prepared and control yearly Plant & Engineering Management division’s expense and capital budget.
6.Responsible for efficient utilization of production operation, reducing downtime and increases productivity.
7.Liaise with other divisions to confirm quality, quantity and delivery of the product.
8.Accountable for corporate safety and environmental compliance responsibility.
9.Prepare periodical division’s reports with necessary information.
10.Special support for the job assigned by GM.

คุณสมบัติ
• M/F, age 38-45 years old. Thai resident.
• Master degree in Management fields.
• Bachelor degree or experience in related field of Engineering, Pharmacy or Food Science.
• At least 15 years Manufacturing experience, 10 years in management position.
• Mature, responsible, able to work under pressure.
• Strong interpersonal and communication skills.
• Possessing high self-confidence and leadership skill, teamwork, self-motivated, initiator, yet a positive team player.
• Fluent in spoken and written English.
• Good command in Ms Office, Manufacturing software and basic computer skills

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
Interthai Vision:
“WE WILL BE A WORLD CLASS MANUFACTURER AND PROVIDER OF HEALTHCARE PRODUCTS”
 
Interthai Mission:
“WE AT INTERTHAI PHARMACEUTICALS THAILAND CONTINUE ON OUR MISSION TO PROVIDE SUPERIOR HEALTHCARE PRODUCTS AND SERVICES THAT SATISFY PRINSCIPALS EXPECTATIONS, TO EMPOWER OUR PROFESSIONAL TEAMS WITH LEARNING OPPORTUNITIES & ADVANCEMENT & TO OPTIMIZE RETURN TO OUR SHAREHOLDERS” 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Ampa
ที่อยู่ : 1899 Phaholyothin Road (Soi 39), Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-2992-4
โทรสาร : 0-2579-9023,0-2941-1308
โฮมเพจ : http://www.interthaipharma.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด