หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

PRACTICAL NURSE

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ศูนย์ดูเเลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์)
ธุรกิจบริการ
กทม. (ลาดพร้าว)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• Take care of daily activities and recreations for our residents.
• Assist RN to provide dementia nursing care for residents
• Checking Vital Signs of residents to keep them safe and healthy
• Arrange and prepare consumables and medical supplies for residents
• Supporting a doctor who visits the facility to check on residents 1-2 times a week
• Joining a resident for visiting a doctor to a hospital from the facility
• Providing a resident proper medical care and treatment on the way to a hospital in case of emergency
• Report any residents’ issues and/or emergency case to RN promptly
• Coordinating other activities of company
• Performing miscellaneous duties (Other duties as assigned)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

• ทำหน้าที่ให้การดูแลแก่ผู้สูงอายุร่วมกับพยาบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุในการทำกิจวัตรประจำวัน ได้แก่ ทำความสะอาดร่างกาย ดูแลการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ เป็นต้น
• ดูแลการทำกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ ให้เป็นไปตามแนวทางการพยาบาลของบริษัทฯ
• เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่รับเข้ามาพัก หรือใช้บริการเดย์แคร์ ดูแลความพร้อมห้องพัก ความสะอาด และอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
• จัดเตรียมเบิก/ส่ง ของเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
• ให้การสนับสนุนงานแพทย์ เมื่อแพทย์มาตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่สถานพยาบาล หรือเมื่อต้องพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสม และ/หรือทำหัตถการในกรณีฉุกเฉินระหว่างทางเมื่อต้องพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล
• ร่วมสังเกตอาการและการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ ถ้าพบอาการผิดปกติให้รายงานพยาบาลวิชาชีพทราบทันที
• รายงานปัญหา เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเวรให้พยาบาลรับทราบอย่างทันท่วงที
• ช่วยจัดและเตรียมกิจกรรมสันทนาการและเทศกาลต่างๆที่จัดขึ้นร่วมกับทีมจัดงาน
• ปฏิบัติงานตามนโยบาย และพัฒนางานคุณภาพ ข้อกำหนดของนโยบายควบคุมการติดเชื้อ(IC)ตามที่ได้รับมอบหมาย
• หากมีเหตุฉุกเฉินที่บริษัทฯ นอกเวลางาน จะต้องสามารถมาที่บริษัท ฯ ตามที่ร้องขอได้อย่างทันท่วงที
• หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• Thai nationality, Age 25-40 years old
• Graduated in Practical Nurse (PN)
• Detail Oriented, Prudence, Punctuality and Discipline
• Service-minded and enjoying communicating with elderly people
• Eager to learn new things and be a good team player
• Be able to work on both day(07:00-19:00) and night (19:00-07:00) shift

คุณสมบัติ:

• อายุ 25 - 40 ปี สัญชาติไทย
• จบการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse: PN)
• มีความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย ตรงต่อเวลา และมีวินัย
• มีใจรักในการบริการชอบงานดูแลผู้สูงอายุ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• สามารถขึ้นเวรได้ทั้งกะเช้า (07:00-19:00 น) และกะดึก (19:00-07:00น.) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดพร้าว)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
คณะ : พยาบาลศาสตร์
สาขา : ผู้ช่วยพยาบาล
เกี่ยวกับบริษัท
Hanno-Vejpong Geriatric Center (Thailand) Co., Ltd.

Hanno-Vejpong Geriatric Center (Thailand) Co., Ltd. (www.hvgc.co.th) was established in May 2017 for a purpose of operating facilities which provide day-care, short-stay and long-stay nursing cares for elderly people who have geriatric diseases like Alzheimer’s in Thailand and neighbouring countries.

The company is a joint venture between Vejpong Pharmacy Co., Ltd. and family members of Hanno Geriatric Center, started as one of the first hospitals specializing in geriatric diseases like dementia and Alzheimer's in 1997 in Japan. (www.h-g-c.jp/)

Specialty of the facility will be providing Japan knowhow and individualized quality nursing care which assist the elderly with geriatric diseases and also their families to continue to have good Quality of Life.

The first facility is located in Ekamai-RamIntra area next to the Central Festival East Ville Department store

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ - เวชพงศ์

บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริคเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (www.hvgc.co.th) ก่อตั้งขึ้นในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม เช่น โรคอัลไซเมอร์ ในประเทศไทย โดยมีการให้บริการทั้งในรูปแบบรายวัน, เข้าพักระยะสั้น และ พักประจำระยะยาว  

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ - เวชพงศ์ เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัทเวชพงศ์โอสถ จำกัด และโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ (www.h-g-c.jp/) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคสมองเสื่อม เช่น โรคอัลไซเมอร์ ในผู้สูงอายุ  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 ที่ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

การให้บริการของศูนย์ฯ จะเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานการบริการของญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมและครอบครัวของผู้สูงอายุสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ต่อไป และสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ดีมากขึ้น โดยสถานบริการแห่งแรกของเราตั้งอยู่ที่บริเวณถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

 
ที่อยู่ : 84 ซอย นาคนิวาส 6 ถนน นาคนิวาส แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 065-993-2556, 0-2026-6218 ต่อ 102
โฮมเพจ : http://www.hvgc.co.th/