หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Presale Engineer

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (บางเขน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • สื่อให้ลูกค้าเข้าใจบริการของบริษัท และสร้างโอกาสในการขาย

 • ทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของลูกค้า pain point และแผนงานอนาคต

 • ค้นหาสิ่งจำเป็นสำหรับลูกค้า และระบุส่วนที่เป็นงานของบริษัทได้

 • Solution design

 • จัดหารายละเอียดข้อมูลจากลูกค้าที่จำเป็นในการจัดทำ / ส่งมอบบริการ


คุณสมบัติ

1.มีความรู้และเข้าใจการนำ ICT ไปใช้ในแต่ละธุรกิจ 


2. มี communication skill และ presentation skill ที่ดี

3. มีความเสนอในการทำ solution และการนำเสนอ รวมทั้งมีทักษะในการตอบคำถามลูกค้า

4. มีทักษะในการสื่อสาร ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายกว่าศัพท์เทคนิค สามารถเข้าใจคำถามลูกค้าได้

5. สามารถวิเคราะห์ pain point และนำเสนอ solution ที่สามารถแก้ pain point ได้

6. สามารถทำงานประสานงาน, ติดตามงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

7. สามารถทำเอกสาร Proposal, SoC, SoW, BoQ ได้

8. สามารถ Present เป็นภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

9. มีประสบการณ์เป็น Presale มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

10. มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ ISP (Optional)


11. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Engineer, Computer Science, Information Technology หรือสาขาอื่น

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางเขน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • Dental insurance
 • Life insurance
 • Medical insurance
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทันตกรรม
 • ประกันชีวิต
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Benchachinda Holding Group was founded in 1990. Presently, the group opertes telecommunications and Information; Communication and Technology under United Information Highway Company Limited (UIH), BB Broadband Company Limited (BBB), BB Content & Multimedia Company Limited (formerly known as Learn2Gether), United Telecom Sales and Services Company Limited (UTEL), United Distribution Business Company Limited (UD) and BB Technology Company Limited (BBTEC)

Though the company's major business counterpart is the Government and government related agencies, a long-time connection between the Company and Thai society was profoundly tangible. As it is reflected in its Mission; to accentuate sense of social responsibility, hence the Rak Ban Kerd Foundation whose aim is to promote ethics which is vital for strong-economy society.

With a strong believe that a waterdrop is somewhat could be united to achieve greatness in anything, Benchachinda seeks to uphold its philosophy in promotion of ethics in and outside workplaces and we hope that "The Power of Waterdrops" could ultimately culminate sustainable growth and development to Thailand and its people..

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Resource Management & Employment Division., People Management Department
ที่อยู่ : 499 Benchachinda Building, Kamphaeng Phet 6 Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2016-5555 ต่อ 2094,2081,5495,2467
โทรสาร : 0-2953-0248
โฮมเพจ : http://www.benchachinda.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด