หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Process Engineer

Process Engineer
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาพัฒนาขั้นตอนการผลิต

2.วางแผนการทดลองในขั้นตอนการผลิต

3.ออกแบบ และพัฒนากระบวนการผลิต

4. จัดทำ ติดตาม ทำการทดลอง และสรุปการดำเนินโครงการ

5. ช่วยเหลือ ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุและการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาในกระบวนการผลิต

6.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

7.สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง ถ้าเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารจะพิจรณาเป็นนพิเศษ

2.อายุตั้ง แต่ 22 ปีขึ้นไป

3. จบ วิศวอุตสาหการ / วิศวเคมี

4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง

5. ไม่สูบบุหรี่

6.สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

7.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

8. มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดัน

9.สามารถทำงานเป็นกะได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
สวัสดิการ
ค่าเข้ากะ กะบ่าย กะดึก * รถรับส่งพนักงาน * กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ * ประกันชีวิตและ อุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือครอบครัว *ตรวจสุขภาพประจำปี* ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน * สหกรณ์ออมทรัพย์ * ค่ารักษาทันตกรรม * ผลิตภัณฑ์ประจำเดือน * เงินทำขวัญบุตร เงินช่วยเหลือ บ้านน้ำท่วม บ้านไฟไหม้ - ทุนการศึกษาบุตรธิดา เป็นต้น
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไลอ้อน ( ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคชั้นนำ อาทิ ผงซักฟอกเปา น้ำยาล้างจาน ไลปอน-เอฟ น้ำยาปรับผ้านุ่ม ซักผ้า ไฮคลาส เอสเซ้นซ์   แชมพูคิวลีน สบู่เหลวโชกุบุสซึ แปรงสีฟันซิสเท็มมา ต้องการรับผู้ร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น และพร้อมพัฒนาตนเอง ในตำแหน่ง ดังนี้

 

ชื่อผู้ติดต่อ : รัตนา โคกศิริ
ที่อยู่ : 602 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-763080 -99 เบอร์ต่อ 512 / 845
โทรสาร : 0-2294-4365
โฮมเพจ : http://www.lion.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด