หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Process Improvement

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษา/ค้นคว้า และกำหนดแนวทางการออกแบบกระบวนการทำงานและระบบงานให้มีความทันสมัยและแข่งขันได้ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าและกระบวนการภายในองค์กร
 • วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการกระบวนการทำงานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งกำหนดเวลามาตรฐานในการทำงาน (SLA)
 • บริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเวลา และอยู่ในต้นทุนที่เหมาะสม
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี/โท วิศวกรรมอุตสาหการ,MBA,การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Process Improvement/Process Engineer/Project Management  อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์,การบริหารจัดทำข้อมูล,การแก้ไขปัญหา
 • มีทักษะการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้าน  Process Improvement จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือธนาคารกสิกรไทย โดยมี บมจ. ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 เปิดดำเนินการเมื่อ 8 สิงหาคม 2548 เพื่อให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อแก่ลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์กสิกรไทย สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินกสิกรไทย และสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Management Unit
ที่อยู่ : 400/22 Phahonyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2696-9999
โทรสาร : 0-2696-9978
โฮมเพจ : http://www.kasikornleasing.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด