หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Procurement Officer (ประจำจังหวัด นครราชสีมา)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
ด่วนมาก!
บริษัท อาณาสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

*งานจัดซื้อ

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์สำนักงาน และวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

- วางแผนงานดำเนินการจัดซื้อตามความต้องการของบริษัท

- ตรวจสอบราคา, เจรจาต่อรองราคา, เปรียบเทียบราคา, เลือกสินค้าที่มีคุณภาพให้ตรงความต้องการของบริษัทได้

- พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor List)

- จัดทำใบสั่งซื้อซื้อ (Purchase Order) ในประเทศ และต่างประเทศ , เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำใบรับสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องตามใบสั่งซื้อ

- ร่วมวิเคราะห์ปัญหาของทีมงานและหาแนวทางการป้องกันแก้ไข

- จัดทำ Report ต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจขององค์กร

- ประเมินผู้ขายตามระยะเวลาที่กำหนด

- ติดตามการส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

*งานจัดจ้าง

- จัดหาผู้รับเหมาช่วง จัดทำสัญญาจ้าง

- ควบคุมการทำงานผู้รับเหมาให้ได้คุณภาพและดูแลงานเบิกจ่ายค่าจ้างให้เป็นไปตามสัญญา

- ประสานงานกับเจ้าของงาน เพื่อให้โครงการดำเนินไปโดยเรียบร้อย

- ประสานงานติดต่อกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในองค์กร ลูกค้า และผู้รับเหมา

- มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติ

- เพศ ชาย-หญิง

- อายุ 23-30 ปี

- วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านฝ่ายจัดซื้อ 1 – 5 ปี

- มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อวัสดุโครงการหมู่บ้าน/วัสดุก่อสร้าง

- มีประสบการณ์ด้านการบริการอาคารสำนักงาน หรืออาคารที่พักอาศัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

- มีความซื่อสัตย์ , รักในงานบริการ , มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี , ขยัน

- สามารถเจรจา ต่อรองได้เป็นอย่างดี

- หากเป็นคนในพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
  • ประกันสังคม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
ด้วยประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัยมามากกว่า 25 ปี ของผู้ประกอบการในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ของจังหวัดนครราชสีมารวมแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน และ ดำเนินการมาแล้วกว่า 10โครงการ
บริษัท อาณาสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จึงเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
มุ่งเน้นในการส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพ พร้อมดีไซน์และฟังก์ชั่นที่ลงตัวต่อทุกรายละเอียดการใช้ชีวิต
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณแยม
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 3 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 063-040-2150
โฮมเพจ : http://www.anasara.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาณาสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด