หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Procurement Officer

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำใบขออนุมัติสั่งซื้อ (P/O) อาหารสด อาหารแห้ง วัตถุดิบทางอาหาร และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ต้องใช้ประจำร้านสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ และจัดทำเอกสารแจ้งราคาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอุปกรณ์ เครื่องใช้
 • ตรวจสอบ เปรียบเทียบ และต่อรองราคาสินค้ากับ Supplier ก่อนนำเสนอผู้จัดการฝ่ายเพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อ
 • ประสานงาน ติดต่อในเรื่องการจัดส่งสินค้าของ Supplier และติดตาม Suppliers เพื่อให้ส่งสินค้าตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อ และการบริการหลังการขาย
 • สรรหาสินค้าใหม่ หรือ Supplier รายใหม่ เพื่อใช้ควบคู่หรือทดแทนสินค้าเดิม โดยประสานงานกับฝ่าย QA และผู้เกี่ยวข้อง
 • รับแจ้งและประสานงานการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้านสาขาที่เปิดร้านไม่ครบ 1 ปี และจัดหาช่างภายนอกเพื่อดำเนินการซ่อม
คุณสมบัติ
คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 27 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารในระดับดี และมีความคล่องแคล่วในการทำงาน 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท

Central Restaurants Group Co., Ltd. (CRG), an affiliated company with Central Group of Companies, is one of the biggest Quick Service Restaurants chain in Thailand. We operate more than 750 shops of several leading international Quick Service Restaurants chains: Mister Donut, KFC, Auntie Anne's, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone Creamery,The Terrace Restaurant, Yoshinoya, Ootoya, Tenya and Katsuya.


 

ชื่อผู้ติดต่อ : Corporate Recruitment
ที่อยู่ : 5th,6th,7th,8th Floor Central Silom Tower, 306 Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2635-7930 Ext.6304, 6305, 6311, 6317, 6360
โทรสาร : 0-2635-7971
โฮมเพจ : http://www.crg.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด