หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Product Development Officer (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job purpose:

บริหารจัดการออกแบบโครงการให้แก่ SBU ที่สังกัด ด้านงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรมทั้งรูปแบบโครงการ ภูมิสถาปัตย์การตกแต่งภายในและด้านการก่อสร้างโดยกำเนินการวางแผนงานของหน่วยงานออกแบบ ควบคุมการปฎิบัติงานออกแบบใหม่ให้ถูกต้องทันเวลา ตรงกับแนวทางของธุรกิจ

Responsibilities:

• วางแผนงานภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับ Business Plan หรือ Operation ของแบบโครงการ
• ตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ของ Shop Drawing
• บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product / New Project Concept) และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและรองรับความต้องการของตลาด
• ศึกษาและจัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษางานด้านต่างๆที่ต้องการ ให้ครอบคลุมงานการพัฒนาโครงการ
• มีความรู้ความเข้าใจตลาดอสังหาริมทรัพย์ รู้เท่าทันข้อมูล และกลยุทธ์คู่แข่ง เพื่อการวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น
• มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ เรื่องตัวเลขข้อมูลโครงการ(Tabulation Area) และ Physical Feasibility เพื่อร่วมประสาน และดำเนินงานกับฝ่ายอื่นดำเนินงานต่อไป
• มีความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุค 4.0
คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาสถาปัตยกรรม 
• ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดทำแบบก่อสร้าง
• มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

Location: สำนักงานใหญ่


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
  • Life insurance (ประกันชีวิต)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวกับบริษัท

Pruksa Real Estate Public Company Limited 


          ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

“พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”


 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Pruksa Real Estate Public Company Limited
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
“พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัย ที่มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน”
งาน หางาน สมัครงาน
เรามุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าทุกรายเติมเต็มทุกความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่า เพื่อชีวิตเปี่ยมสุขทุกครอบครัว
งาน หางาน สมัครงาน
“ฉันมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลือลูกค้า ให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนา
ฉันมีสมาธิ ฉันมีสติระลึกถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
ฉันเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติงาน
ฉันเร่งลงมือปฏิบัติงาน ให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ปรารถนา
ลูกค้ามีความสุข ฉันมีความสุข ฉันภูมิใจในผลงานของฉัน”
งาน หางาน สมัครงาน
มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า : มุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบ้านที่มีคุณค่าและบริการที่ประทับใจ
สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ : คิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการชั้นยอดที่เหนือความคาดหมาย และประทับใจลูกค้า
ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม : ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า
มีวินัยปฏิบัติงาน : มีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จทันเวลาตรงตามแผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
ยึดมั่นจริยธรรม : ใจเราคิด เราพูด เรากระทำ เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Pruksa Real Estate Public Company Limited
Address :
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 11 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone :
0-2080-1739,065-517-3289
Fax :
0-2080-1700 ต่อ 48914
Home Page :
Contact Person :
Human Resource Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 11 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2080-1739,090-1984039
โฮมเพจ : http://www.pruksa.com/career
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)