หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Product Manager / Sr. Manager (International Pharmaceutical Company)

บริษัท จัดหางาน ยูแอนด์อัส จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- To prepare annual forecast and promotional budget and decide on promotional strategies of each product in his/her responsibility

- To achieve annual sales budget within approved promotional expenses budget

- To develop promotional activities in collaboration with sales staff in order to achieve sales objective

- To develop the promotion campaign

- To implement all promotional activities as planned within the agreed time frame.

- To decide on adequate inventory level of each product in co-operation with BUM and Purchasing Department

- To train and supervise medical sales representatives to enable them to be effective and efficient

To train sales representative on product and make sure that sales teams have good product knowledge. Submit medical sales representative to monthly product and competitors knowledge exams.

To acquire market information concerning competitors, market situation and utilize information to improve sales and marketing activities.

To assist BUD in other additional tasks as requested.

To prepare monthly report on products movement and result of promotional activities and report to BUM within the 4th working day of the month.

คุณสมบัติ

- Thai Nationality, Bachelor Degree in Pharmacy

-  At least 3 years of experience in pharmaceutical market.

- Self-motivated and energetic with good interpersonal skills

- Good personality, Interpersonal skills, Presentation skill is advantage.

- Good command of English.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เภสัชศาสตร์
สาขา : เภสัชบริบาลศาสตร์
สวัสดิการ
  • ค่ายานพาหนะ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
U&Us is a recruitment agency based in Bangkok with a number of extensive experience consultants and associates.  Our service is to provide permanent recruitment and our mission is to become the great business partners to both clients and candidates. “Always Partners” 
ที่อยู่ : 399 Interchange 21 Building, 32nd Floor Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 093-932-9356
โทรสาร : 0-2660-3829
โฮมเพจ : http://www.uandusrecruitment.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน ยูแอนด์อัส จำกัด