หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/12/2561
งาน หางาน สมัครงาน
Product Marketing Analyst
นักวิเคราะห์การตลาดผลิตภัณฑ์
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Managing the entire product life cycle from strategic planning to tactical activities.

- Provide in-depth market, industry and competitive analysis and positioning.

- Set up and develop pricing and packaging strategies.

- Initiate and develop program to support Sales team such as Sales promotion, Sales incentive

- Educate and train the sales force on new product.

- Work closing with the sales team to develop sales tools and training.

- Initiate and develop marketing activities and also include sales tools and collateral.

- Analyzing and cooperating with related potential partner to support FX product.

- Other assignments related to this function.

- Ensure compliance with Fuji Xerox Information Security policies and Procedure at all time.

- Responsible for maintaining security of all fuji Xerox information information entrusted to and not limiting to proper classification & handing of Fuji Xerox document and records.

- Complete information Security training and awareness program on regular basic and possess enough knowledge to adhere to adhere to Fuji Xerox Information Security requirement.

- Responsible for identifying, reporting and complying with Information Security Incident & Reporting Procedure.

- Failing to company with the security policies could be subject to disciplinary action, potentially including termination of employment or contract and/or prosecution.


คุณสมบัติ

- Bachelor’s degree or higher in Marketing or related field.

- At least 2-3 years experience in product management.

- Familiar with IT environment or corporate market with strong marketing or sales background.

- Excellent command of spoken & written English and computer literacy.

- Proven ability to influence cross-functional teams without formal authority.

- Creative, Hardworking, Multi tasking, Initiative, Good teamwork, and able to work under pressure.


 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

FUJI XEROX, the document company, is a global company that offers the widest array of document-related business solutions, products and services in the Industry. Our strategic intent is to be the leader in the global document market, providing document solutions that entrance business productivity.

We are looking for bright, highly energeric, capable and self-motivated candidates, with unit co-ordination skill, to fill our current opening positions

 
สวัสดิการ
- เงินโบนัสประจำปี  (สำหรับตำแหน่งวิศวกรบริการ)
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ค่าทันตกรรม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
- รางวัลอายุงาน
- สวัสดิการที่พักตากอากาศ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าโทรศัพท์
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd.
Primary Industries :
Product & Services Provider
Number of Employee :
1100"
Registration :
40 Million Baht
งาน หางาน สมัครงาน

The Story of Success
Xerox's success began in 1938 when an American inventor, Chester F. Carlson, created the world's first photocopier on Astoria, New York, USA After further improvement and perfection, the first photocopier was launched onto the market in 1950 under the trade name "XEROX" which becomes a generic term for photocopying machine.
For more than five decades, Xerox has been maintaining its leadership which has been expanded to cover a full range of automated office equipment. Performance, technology and
Constant innovation have made Xerox products the preferred choice of business users around the globe. Several awards won by Xerox in many countries reflect these outstanding achievements.

Global Network
In response to the dynamic growth of the world of business and the intensity of globalization. Xerox Corporation USA extends its network of pertains through global joint ventures. At present Xerox manufac-ture and market products and services under one global
Standard via offices worldwide manly Xerox Limited in Europe and Fuji Xerox Co., Ltd. In Japan and the rest of Asia. Particularly in Asia-Pacific region, Fuji Xerox Asia Pacific Pte., Ltd. is appointed by Fuji Xerox Japan to oversee offices in 10 countries being Korea,Taiwan, the Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand, Vietnam and Thailand.

Our target is to be a “EXCELENT COMPANY” which balance of these three attributes: - 
    

Fuji Xerox (Thailand)
Thai Fuji Xerox Co., Ltd (originally Thai Xerographic Systems Co., Ltd.) was originated as joint Thai-Japanese corporation in June 21,1978 , initially as a local agent for Xerox Japan that first introduced Xerox photocopier onto Thai market in 1967. Originally being staffed by 10 people, the company today has expanded its operations nationwide with 1,200 staff to serve both public agencies and private establishments who place their trust in Xerox products and services.
We will, under the motto, “an eco-friendly company,” strive to protect the global environment and prevent pollution with the full participation of our employees
We aim to integrate an environmental conscious responsibility, consumer safety and retaining employee’s healthy and safety into all our business processes. We will strive to take ownership to offer customers with eco-friendly products, services, and related information. We will continuous improvement our process to reduce a use of energy, natural resources and eliminate a risk and unsafe in our workplace

พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd.
Address :
123 Suntowers Building A, 23rd-26th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephone :
0-2660-8000
Fax :
0-2617-6735
Contact Person :
Khun Wootipong Keowhiran
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Matsee Khuenkhan
ที่อยู่ : 23rd -26th Fl., Suntowers A Bldg., 123 Vibhavadi-Rangsit Rd, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 081-648-0128
โทรสาร : 0-2617-6735
โฮมเพจ : http://www.fujixerox.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด