หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Product Marketing Manager (ประจำสำนักงานใหญ่)

Product Marketing Manager
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • คิดกลยุทธ์การตลาด วางแผนการสื่อสารการตลาด วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการขายและการตลาด
 • กำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานระยะสั้น และระยะยาวเพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย สรรหาข้อมูลด้านการตลาด เพื่อรวบรวมปัจจัยในเชิงการวิเคราะห์ตลาดดูแลควบคุมการผลิตสื่อโฆษณา ทั้งสื่อภายในองค์กรและภายนอกองค์กรดูแลรับผิดชอบด้านประสานงานการตลาดกับสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด และเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
 • จัดทำงบประมาณและควบคุมงบประมาณประจำปี ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • วิเคราห์ปัญหาของลูกค้า และแนวโน้มการสร้างความประทับใจของลูกค้า พร้อมทั้งประสานแก้ไขปัญหาของลูกค้า
 • วางแผนการสั่งซื้อสินค้าและเครื่องมือการขาย
 • สรุปและวิเคราะห์โปรโมชั่นที่ได้รับการบริการสูงสุดของรายสัปดาห์,รายเดือน,รายปี
 • วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคก่อนจัดโปรโมชั่น
 • วางแผนการสื่อสารการตลาด ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์องค์กร, นโยบายองค์กร /ส่วนงาน เพื่อให้ได้แผนงานประจำปี/เดือน
 • จัดทำงบประมาณและควบคุมงบประมาณประจำปี ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแลรับผิดชอบด้านประสานงานการตลาดกับสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด และเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
 • การจัดทำแผนการตลาด (Marketing Plan)
 • จัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น event และอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อสนองนโยบาย
 • วัดประสิทธิผล ของแผนการตลาด โปรแกรมการตลาด
 • การจัดทำแผนการออกสินค้าใหม่ (Launch Plan)
คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท (ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน)
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองที่ดีพร้อมการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการเขียน และการพูด
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ในการทำงานได้ดี 
 • มีความใส่ใจในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบมีความซื่อสัตย์

 • สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ)
 • วันทำงาน : 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์) 
 • เงินเดือน : 35,000-70,000 บาท/เดือน

 • สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานด้วยตัวเองได้ที่ : เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
 • บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
 • เลขที่ 46 อาคารมหาจักร ชั้น 5 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 • ช่องทางการติดต่อและสอบถามการสมัครงาน
 • Phone : 0-2256-0020 # 397
 • Mobile Phone : 09-5556-6513
 • E-mail : korya@mahajak.com
 • Website : www.mahajak.com
 • Line ID : @vpr6250t
 • Facebook : HR Mahajak

 • สมัครและสัมภาษณ์ทันที วันจันทร์-วันพฤหัส
 • เวลา 09.00-17.00 น.
 • สมัครด้วยตัวเองหรือส่งประวัติมาพิจารณาทางเมล์เท่านั้น

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จํากัดก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514 โดยเริ่มดําเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจําหน่าย และติดตั้งเครื่องปรับNANA01อากาศในรถยนต์ ต่อมาได้ ขยายเข้าสู่ธุรกิจนําเข้าเครื่องเสียงจากต่างประเทศ จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านคุณภาพและการให้บริการ

    ในปี พ.ศ. 2520 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทเครื่องเสียงชั้นนำ JBL สหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ในเครือ Harman ทั้งหมดอีกด้วยต่อมาในปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ DENON เครื่องเสียงคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น

    นอกจากธุรกิจด้านเครื่องเสียงแล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายไปสู่ธุรกิจเครื่องปรับอากาศอีกด้วย โดยในปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จอย่าง สูงในการเปิดตลาดเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้เข้าสู่ตลาดเมืองไทย จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นําเข้า และจัดจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวใน ประเทศไทย พร้อมกันนั้นบริษัทฯ ยังได้สานต่อสัมพันธภาพความสําเร็จด้วยการร่วมทุนกับ บริษัทมิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จํากัด แห่งประเทศญี่ปุ่น ในการก่อตั้งบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส์ มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ จำกัด หรือ MACO เพื่อผลิต เครื่องปรับอากาศ สำหรับที่พักอาศัย ในชื่อ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้ ซึ่งจัดจำหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปทั่วโลก

    ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้จัดจำหน่าย และให้บริการ ประสบการณ์กว่า 50 ปีของกลุ่มบริษัท มหาจักร ซึ่งดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวาง จนได้การยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทมหาจักร ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการ สำหรับสินค้า 3 ประเภทหลัก ได้แก่

1. เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้
2 ผลิตภัณฑ์ Consumer Audio
3 ผลิตภัณฑ์ Professional Audio, Visual และ Lighting

    พร้อมกันนี้บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานคัดสรรสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุด รวมถึงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการบริการหลังการขายอันเป็นเลิศตลอดไป บริษัทฯกำลังเปิดรับสมัครพนักงานที่รักความก้าวหน้าหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับกลุ่มบริษัท มหาจักร ร่วมกัน 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Lalita Sangtong
ตำแหน่ง : Human Resources Department
ที่อยู่ : 46 Mahajak Building 3rd Floor, Sukhumvit Soi 3 (Nana-nua), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2378-9999 Ext.318
โทรสาร : 0-2253-1696
โฮมเพจ : http://www.mahajak.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด