หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Product Sales ( 3D Printing )

Product Sales ( 3D Printing )
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบเสนอขายงานที่มีลักษณะเป็นโปรเจคในสินค้าที่ตนรับผิดชอบ ให้กับกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ มอบหมาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ และ Vender กำหนดไว้ในแต่ละ
- ประสานงานกับ Pre-Sales ในการ Complied Spec จาก TOR ให้แก่ลูกค้า
- ออกเยี่ยมลูกค้าที่บริษัทฯมอบหมายให้ เพื่อสร้างมิตรภาพอันดีในการรับงานโปรเจค รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขาย
- ตรวจสอบเอกสาร และสเปค ที่เตรียมนำเสนอให้แก่ลูกค้า
- วิเคราะห์ข้อมูลการขาย และวางแผนการขายให้แก่ ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ในการขายระบบการทำ model ในอุตสาหกรรม หรือ เคยผ่านการขาย Autocad software, Solid Work.
- รับผิดชอบการขาย 3D Printer and LF Printer
- มีประสบการในสายงานขายและสาย 3D Printing ในเชิงTechnical Sales 3 ปีขึ้นไป

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 3 - 15 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
VST ECS (Thailand) Co., Ltd. was established in Thailand in 1988. The company started its business as a distributor representing products from leading IT principals such as Microsoft, Hewlett-Packard and Seagate.

In 1998, the company introduced its B2B online system to facilitate it customers to search for product information and conduct business transactions online. VST ECS has established the first subsidiary in Myanmar named ‘ECS Value Myanmar Services Co., Ltd.’ since April, 2014 and in Cambodia named “ECS Value (Cambodia) Co., Ltd.” since May, 2015 to focus on IT enterprise business

In 2001, the company has reorganized to be a Value Added Distribution Company and categorized the products offering into two businesses:
1) Distribution: providing a range of ICT products comprising of desktop PC, notebook, printer, LCD, smartphone, tablet and etc.
2) Enterprise Solutions: design, install and implement e-enabling infrastructures for companies interested in e-commerce utilizing a range of enterprise servers, workgroup servers, operating systems, e-commerce application software, system management tools and ICT security products from our ICT principals.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 275 Soi Lat Phrao101 (Wat Bung Thonglang) Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2032-9999
โทรสาร : 0-2032-9989
โฮมเพจ : http://www.vstecs.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด