หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Product Specialist

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
ด่วนมาก!
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า , ยา/เภสัชกรรม , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (ราชเทวี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นผู้ฝึกอบรม ให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ในด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ

คุณสมบัติ

• Male/Female
• Age 21 - 35 years old.

• Bachelor’s Degree or above in Medical Technology or Sciences field such as Radiological, Physics, Biomedical, Biology, Biotechnology, Biomedical Engineering or other related fields.
• Bachelor’s Degree or above in Engineering such as Mechanical, Mechatronics, Electronics, Industrial, Telecommunication or any other related fields.

• Good Command of spoken and written English
• Have good presentation and problem solving skills
• Be able to travel upcountry

An attractive remuneration & fringe benefit will be offered to the successful candidates. Please apply to the following address in writing together with your resume, recent photo and telephone number.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ราชเทวี)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เมคคาทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ทางการแพทย์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีการแพทย์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ฟิสิกส์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ฟิสิกส์ประยุกต์
คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขา : อุปกรณ์การแพทย์
คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขา : ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : จุลชีววิทยา
คณะ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาตร์ชีวฟิสิกส์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
คณะ : ศิลปศาสตร์
สาขา : การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : การจัดการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อากาศยาน
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โทรคมนาคม
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Hollywood International Limited – A leading importer and distributor of technological solutions and high quality eyewear from awarded manufacturing companies worldwide, serving both public and private sectors with our solid foundation of reliability, professional, and service minded. Our 5 independently managed sales divisions offering a wide range of products includes:
         
          • Educational technology and products
          • Industrial measuring instruments
          • Medical and ophthalmic instruments
          • Scientific laboratory instruments
          • Surveying instruments

Subsidiary Companies:

Hollywood Optical Limited
– Established since 1967 as a leading exclusive distributor of premium fashionable eyewear products, including the world prestigious brands such as Dior, Yves Saint Laurent, Dunhill, and Gianfranco Ferre, serving over 700 optical retailers, department stores, and fashion boutiques nationwide.

Global Instech Limited
– Established in 2000 as a project consultant, system integrator, as well as importer and distributor of advanced technology solutions and equipments from high-tech manufacturers worldwide.

Defentec Limited
– Established in 1996 as a leading importer, dealer for high technology military non-weapon equipments and solutions, serving various sectors in Royal Thai Army and public security agencies.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Miss Waraporn Thawornkit ,Miss Sakunrat Booncharoen
ที่อยู่ : 501/4-8 Phetchburi Road, Rajtaywee, Bangkok 10400 (nearby Rajtaywee intersection ทางออกที่ 4)
โทรศัพท์ : 0-2653-8255, 0-2653-8555, 0-2251-6032 (30 Lines) Ext.775, 229
โทรสาร : 0-2653-9797
โฮมเพจ : http://www.hollywood.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด