หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Product Specialist

Product Specialist
บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ให้ความรู้และคำแนะนำข้อมูลทางเทคนิคเครื่องปูคอนกรีต (Power Curber & Power Paver) , เครื่องปูยาง (Asphalt Paver) และ แพล้นท์ยางมะตอย ( ALmix ) แก่ลูกค้า และทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำแนะนำในบริหารจัดการ และวางแผนงานก่อสร้างร่วมกับลูกค้า เพื่อใช้ลูกค้าสามารถนำเครื่องจักรไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้ความรู้ application ของเครื่องจักรเพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน

  • คิด-วิเคราะห์ต้นทุนของเครื่องจักร และการลงทุนเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้
  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา / ยานยนต์ / เครื่องจักรกล) หรือการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างถนน และ/หรือ การสนับสนุนงานขายเครื่องจักรกลหนัก งานเหมือง และสินค้าอุตสาหกรรม 5-7 ปี 
  • ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างถนน
  • ความรู้เกี่ยวกับงานเหมือง
  • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล 
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และการวางแผนงาน
  • สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานได้
   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 2 อัตรา
  เพศ : ชาย
  เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
  ประสบการณ์ : 3 - 11 ปี
  สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  สวัสดิการ
  • Dental insurance
  • Gratuity
  • Life insurance
  • Medical insurance
  • Travel allowance
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานที่บ้าน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  • โบนัสประจำปี
  เกี่ยวกับบริษัท

  About Italthai Industrial Co., Ltd.

  Top Class Heavy Equipment Distributor
  Providing Best in Class Aftersales Service in Thailand and Lao PDR.
  •     Italthai Industrial Co., Ltd. (ITI), an authorized distributor and the provider of aftersales service for multiple global leading heavy machinery; Volvo CE, SDLG, Tadano, Yutong, PowerCurbers & PowerPavers and Maeda. ITI offers comprehensive heavy machinery solutions and professional aftersales service through our 14 branches of Italthai Centers situated in prime locations all over Thailand and Lao PDR.


  OUR BACKGROUND :
  •     Italthai Industrial Co.,Ltd. (ITI) established in 1955 as the first company of ITALTHAI GROUP, It was originally set up as an importer of technical services and specialty products used in accelerating the development of Thai post-war economy.
  •     Today, Italthai Industrial Co.,Ltd (ITI) is the authorized distributor and the provider of aftersales service for multiple global leading heavy machinery products. Certified by ISO 9001:2015 an international quality standard for industrial and construction work in Thailand and neighboring countries.   
  ที่อยู่ : 8th Floor, Italthai House, 2013 New Petchburi Rd., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310
  โทรศัพท์ : 02-0900999 ext: 3505, 3506
  โทรสาร : -
  โฮมเพจ : http://www.italthaiindustrial.com
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด