หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Product Specialist (Technical Presales-Software)

บริษัท บนเส้น จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • นำเสนอข้อมูลระบบงานซอฟต์แวร์ในเชิงเทคนิก เพื่อสนับสนุน Corporate Sales Executive
 • จัดทำ Presentation, ระบบ Demo, Manual และคอยอัพเกรดให้ทันสมัย
 • รวบรวม requirement จากลูกค้า วิเคราะห์และวางแผนร่วมกับฝ่ายพัฒนาระบบ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
 • ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และลูกค้า นำเสนอแนวทางพัฒนาปรับปรุง
 • ประสานงานกับทีม Implement และทีมพัฒนาระบบจนติดตั้งและส่งมอบระบบให้ลูกค้าจนเสร็จสิ้น
คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (IT, Computer, Engineering, MIS, ICT, Applied Science, Facility Management)
 • มีทักษะพื้นฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ/หรือระบบงานในอาคารสูง 
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงาน IT, ฐานข้อมูล SQL, Hardware และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการนำเสนอ การสื่อสาร การพูดในที่ประชุม 
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ชอบการทำงานเป็นทีม มีใจรักงานบริการ ช่วยเหลือผู้อื่น
 • ประสบการณ์  0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมสารสนเทศ
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
สาขา : วิศวกรรมระบบและข้อมูล
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
คณะ : วิทยาการสื่อสาร
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การจัดการวิศวกรรม
คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขา : ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา
สวัสดิการ
- flexible working hours: depended on experince
- transportation allowance
- annual health check-up, SSS, medical fee
- annual company trip, sports day, anniversary day, New Year party
- annual leave accumulated by working years (pay back when not in use)
- technical training with business partners, scholarship for certification test
เกี่ยวกับบริษัท
“We are the expert in software solutions for real-estate & engineering service businesses”
 
Founded in 2003, Bonzen looked forward to collaborate internet technology to business activities, making highest profit to business organization.  We believe that with IT potential the business of the future will be more convenient and more effective to serve their customers.  This would lead to their business potential of competitiveness in world market.

Our Product, Genedia, is the software for property solution; specifically developed for engineering & all services in real-estate/property management sector.  Singha Estate, SET, BOT, TPBS, Gaysorn Property, Western Property, B.Grimm Power, etc, are our notable clients.

Furthermore we provide professional services for consulting, system design & development for many organizations, specifically in engineering industry.  Our notable project clients are SCG, PTTEP, Bangchak Petroleum, Uawithya Machinery, KMITNB, etc.

Work Location: 12th floor KSL Building, Sri-Ayudhaya Road, Ratchathewi, Bangkok
                              just 5-minute walk from BTS Phayathai & Victory Monument.
                              Working 5 days a week (Mon-Fri, 8:30-17:30)
Submit resume to: hr@bonzen.co.th


 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Thanya Thanyaprasertkul
ที่อยู่ : 503/21 KSL Tower, Sri-Ayudhaya Road, Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 08 5838 5650
โทรสาร : 0-2642-6202
โฮมเพจ : http://www.bonzen.co.th