หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Product Strategic & Marketing Management (CIMB THAI Auto)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ข้อมูลและหาโอกาสในการกาหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายจากค่าธรรมเนียมประกันภัย ผ่านการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและการวัดคุณภาพอื่นๆ
 • เน้นการออกเยี่ยมและสร้างความสัมพันธ์กับดีลเลอร์ เพื่อนาข้อมูลของต่างๆของดีลเลอร์แต่ละราย มาจัดทาเป็นแคมเปญส่งเสริมการขาย หรือเงื่อนไขพิเศษต่างๆให้ตรงตามความต้องการของดีลเลอร์
 • กระตุ้นยอดสินเชื่อตามระหว่างที่มีการออกแคมเปญใหม่
 • ติดตามและประเมินผลแคมเปญภายหลังจัดทาแคมเปญ กับดีลเลอร์ รวมถึงนามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ทบทวนและปรับแก้ Product Program ของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้และสอดคล้องกับเป้าหมายบริษัทปฏิบัติงานหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือหรือปริญญาโท
 • มีทักษะในการสื่อสาร แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel,Word,PowerPoint
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร อาทิเช่น ประกันภัย สินเชื่อรถยนต์

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  (a regional franchise of CIMB Group) has approximately 4,000 employees and 80 branches across the country, providing a variety of financial services to both corporate and individual customers.

CIMB Group is a leading KL-headquartered ASEAN universal bank, one of the largest investment banks in Asia and one of the largest Islamic banks in the world.

As the fifth largest banking group in ASEAN, we have around 37,000 staff in 15 countries across ASEAN, Asia and beyond. CIMB Investment Bank provides market-leading conventional and Islamic financial advice for a tailored delivery of banking solutions to our clients. We have structured and executed award winning deals which showcase our ability to innovate and help our clients achieve their goals. CIMB also has an extensive retail banking network of around 850 branches serving more than 13.5 million customers. Beyond ASEAN, we also have presence in China & Hong Kong, India, Sri Lanka, Korea, the US and the UK.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Santipong
ที่อยู่ : CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 026267537
โทรสาร : 0-2626-7569
โฮมเพจ : http://www.cimbthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)